Henrik Dahlin ny vd för MTR Nordic AB

2021-01-20 16:02

Henrik Dahlin har utsetts till ny vd för MTR Nordic AB och får därmed ansvar för MTR:s nordiska verksamhet. Henrik Dahlin, som för närvarande innehar rollen som vd för MTR Pendeltågen, tillträder i sin nya roll den 1 mars.

Henrik Dahlin

I slutet av november meddelande Mark Jensen, vd för MTR Nordic AB, att han lämnar bolaget för en ny roll som koncernchef för omsorgsaktören Ambea AB. Nu står det klart att Henrik Dahlin, vd för MTR Pendeltågen, tar över rollen som vd för MTR i Norden. Henrik Dahlin tillträder den 1 mars. 

– Jag är hedrad och väldigt glad över att få förtroendet att ansvara för MTR:s nordiska verksamhet. MTR har under sina elva år i Sverige gått från att vara ett bolag med 2 700 medarbetare, till att omfatta sex bolag med drygt 5 500 medarbetare och är idag en av Stockholms största privata arbetsgivare. Jag ser fram emot att fortsätta leda koncernen och tillsammans med alla dedikerade medarbetare ta nästa steg i att utveckla den spårbundna kollektivtrafiken och fortsätta växa på den nordiska marknaden, säger Henrik Dahlin, tillträdande vd MTR Nordic AB. 
 
– Vi välkomnar Henrik Dahlin till den nya rollen. Henrik har med sin erfarenhet inom koncernen, både som vd på MTR Tunnelbanan och nu senast som vd på MTR Pendeltågen, visat att han har förmåga att leda en organisation i en tid av förändring. En förmåga som är av stor betydelse nu när världen behöver en omstart efter en mycket turbulent tid, säger Gill Meller, Legal and European Business Director MTR Corporation Limited.  
 
Henrik Dahlin har många års erfarenhet från olika chefsroller och framträdande positioner, bland annat från DHL. 2013 rekryterades han till MTR Tunnelbanan och 2016 tog han över rollen som vd för samma bolag.  Sedan 2018 har han varit vd för MTR pendeltågen. Henrik Dahlin har under sin tid för såväl tunnelbanan som pendeltågen varit med och lett verksamheterna till rekordresultat gällande punktlighet, kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Sedan MTR tog över driften av Stockholms pendeltåg år 2016 inleddes ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra punktligheten, vilket resulterat i att punktligheten gått från 91 till 96 procent på årsbasis. 2020 års punktlighet slår därmed rekord som det punktligaste året i pendeltågens historia. 

Senast uppdaterad: 2021-01-20