MTR engagerar sig i Göteborgs utveckling

2015-09-24 12:43

MTR har tillsammans med Skanska, Sweco, Volvo AB och Volvo Cars arbetat fram en vision för hur Göteborg kan te sig år 2070. Under ett antal seminarier i Göteborg kommer vi att presentera visionen. 

Vision Göteborg 2070

Göteborg 2070 är en plats där det ges stora möjligheter för människorna att leva ett gott liv. I Göteborg har du tillgång till hela världens arbetsmarknad. En region som är hållbar och sjuder av liv, full med inspirationskraft och kreativitet. I Göteborg möts människor och kulturer. Den virtuella och den verkliga världen samspelar till en vänlig stad där du kan röra dig fritt utan sociala, fysiska eller tidsmässiga barriärer.

Vi är fem företag med förankring i Göteborg som ser att Göteborgsregionen 2070 är navet i en skandinavisk arbetsmarknad som omfattar 13 miljoner människor. Genom att presentera vår gemensamma vision för Göteborg 2070 vill vi bidra med våra tankar om hur Göteborg kan se ut år 2070, vilka möjligheter vi alla har och bidra med idéer om hur vi kan nå dit. Vi vill starta en dialog med andra aktörer, som är viktiga för regionens utveckling, om hur vi gemensamt kan ta avgörande steg redan idag för att Göteborg 2070 ska vara en region där människor vill leva och verka och som människor vill besöka och uppleva.

Den här visionen kan bli verklighet om vi från näringslivet, tillsammans med invånarna, politikerna och akademin verkar genom en löpande dialog och tar de första stegen redan idag. Vi är beredda att lägga ned arbete och engagemang för att omvandla vår vision till verklighet och hoppas att ni också vill följa med på resan!

Det första seminariet äger rum den 9 oktober 2015. För mer information om visionen och anmälan till seminarierna, besök www.goteborg2070.se

Senast uppdaterad: 2019-12-06