Fortsatt hög punktlighet på pendeltågen

2022-07-15 07:59

Under andra kvartalet 2022 var 91,7 procent av pendeltågen punktliga vilket också är punktlighetsgenomsnittet för 2022 så här långt. Den vanligaste orsaken till förseningar var olyckor, tillbud och andra liknande faktorer.

Barnvagn på pendeln
När vi analyserar statistiken så att bara den delen av punktligheten som MTR kan påverka är kvar – den så kallade egenpunktligheten – så är punktligheten 98,8 procent. Under första kvartalet i år var den marginellt högre. 

De allra flesta tåg är alltså punktliga, men vi lägger trots det ner mycket tid på att arbeta för att alla ska vara det. Eftersom pendeltågen opererar på järnvägen tillsammans med fjärr, regional och godståg finns det dock flera saker som gör att det kan bli förseningar, trots att vi har gjort allt vi kan för att undvika dem.    

En stor del av de förseningar som kan uppstå klassificeras som Olyckor, tillbud och andra faktorer. Det var den vanligaste orsaken till förseningar under andra kvartalet i år. Under april, maj och juni låg det i snitt bakom 37 procent av alla merförseningsminuter.   

Ett exempel på händelser inom den kategorin är att obehöriga befinner sig i spårområdet vilket betyder att trafiken måste stannas. Väldigt sällan leder det till något allvarligt tillbud men under tiden spåren kontrolleras måste all trafik stå stilla eller att tågen framförs med mycket låg hastighet. Under andra kvartalet i år resulterade det i totalt 5019 merförseningsminuter.   

Trafikverket, MTR och Trafikförvaltningen arbetar aktivt med att minska möjligheterna för obehöriga att komma in i spårområdet men att helt bygga bort möjligheten är mycket svårt då järnvägsspåren är omfattande. Parallellt pågår kampanjer från ovan aktörer gällande att informera om vilka risker att beträda spår innebär för individen och vilka effekter det får på övrig trafik till följd.  

 

Senast uppdaterad: 2022-07-15