Fortsatt fokus på trygghetsteam i pendeltågstrafiken under 2021

2020-11-10 21:43

Den 1 april införde MTR och SL trygghetsteam på pendeltågen. Trygghetsteamen har under de första fem månaderna hanterat runt 1 000 händelser per månad och genom detta kunnat bidra till ökad trygghet ombord på pendeltågen och på stationer. Initiativet har sedan start fått positiv respons av såväl resenärer som polis och lokalsamhälle och nu står det klart att SL beslutat om att förlänga arbetet med trygghetsteam under hela 2021.

Trygghetsteam MTR Nordic

Den 1 april 2020 införde MTR och SL trygghetsteam på utvalda pendeltågssträckor under kvällar och nätter. Fokus för trygghetsteamen är att arbeta uppsökande, vara synliga för resenärer och finnas till hands för att ingripa vid särskilda händelser. De arbetar även med att rapportera in klotter, skadegörelse och andra inslag som bidrar till att skapa otrygga miljöer. Projektet som initialt löpte under 2020, har efter beslut från SL nu förlängts till och med 2021.

– Vi är otroligt glada över att vi fått fortsatt förtroende att arbeta med trygghetsteamen. Vi är övertygade om att vi genom ökad närvaro av utbildade trygghetsresurser som arbetar uppsökande kan bidra till att förebygga och förhindra att otrygga situationer uppstår, säger Thomas Ahlskog, trygghetschef MTR Nordic.

Forskare utvärderar effekten av trygghetsinsatser
Under hösten 2020 har forskaren Anna Sonander, Fil. Dr Universitetslektor vid Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet, påbörjat ett arbete med att utvärdera effekten av trygghetsteamens insatser. I arbetet ingår även att göra en liknande utvärdering av Västtrafiks trygghetsvärdar. Både MTR och Västtrafik har nämligen, sedan den 1 april i år arbetat med liknande insatser för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Målen med insatserna är bland annat att öka tryggheten i anslutning till och/eller ombord på kollektivtrafiken för befintliga resenärer, samt bidra till en positiv förändring av personalens arbetsmiljö.

– Mitt uppdrag går ut på att utvärdera om de mål som MTR och Västtrafik har med givna insatser har uppnåtts. En individs känsla av trygghet påverkas av flera olika faktorer. Ett exempel är individens tidigare erfarenheter av att utsättas för brott men även händelser i det omgivande samhället och tid och plats kan ha betydelse. I utvärderingen försöker jag därmed ringa in utvärderingsområdet från flera olika håll, säger Anna Sonander.  

Analysen av trygghetsteamen och trygghetsvärdarna beräknas vara klar under våren 2021.

Fakta:
Under de fem första månaderna har MTR:s trygghetsteam i snitt hanterat runt 1 00 händelser per månad på pendeltågslinjerna mellan Västerhaninge–Nynäshamn och Södertälje–Gnesta. I arbetet har teamen bland annat:

  • tagit hand om berusade personer
  • samtalat och lugnat ungdomsgäng
  • hjälpt till med biljettförsäljning och att sprida störningsinformation
  • omhändertagit farliga föremål
  • rapporterat klotter och skadegörelse
  • deltagit i utsättningsmöten med kommun, polis, socialtjänst och trygghetsresurser för att samverka kring trygghet i regionen

Vad ska man göra om man upplever en situation som otrygg?
Om man är med om en situation ska man om möjligt ta kontakt med stationsvärdar, trygghetsteam, eller någon av ordningsvakterna i våra miljöer. Det går också alltid att ringa Trygghetscentralen som är öppen dygnet runt, året runt på nummer 020-120 25 25. Operatörerna, som tar emot ditt samtal, har tillgång till trygghetsresurser, trafikledare i kollektivtrafiken och polis och kan snabbt skicka personal dit det behövs.

Senast uppdaterad: 2020-11-10