Fortsatt bra utveckling för Mälartåg

2022-06-23 14:00

Maj månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av Mälartåg i december 2021. Både när det gäller punktligheten och produktion i form av antal körda tågkilometer.

Mälartåg medarbetar

Maj månads punktlighet[1] hamnade på 83 procent och andelen inställda avgångar visar en tydlig minskning – i maj var den utförda produktionen[2] drygt 94 procent. Linjen Stockholm - Katrineholm - Hallsberg hade under maj högst andel utförd produktion med i genomsnitt 97 procent.

”Det är positivt att punktligheten går i rätt riktning, de åtgärder vi har vidtagit för att förbättra för resenärerna har haft de effekter vi hoppats på och vi kommer att fortsätta tills resenärerna får den trafik de förtjänar", säger Frida Ukmar som är VD på MTR Mälartåg. 

I maj bidrog flera större banarbeten, bland annat i Norrköping under Kristi Himmelsfärdshelgen, till att tåg ställdes in eller försenades jämfört med tidtabell. En negativ faktor är också lokförarbristen i Sverige, som drabbar hela branschen.

“Det går nu tydligt att se att MTR orsakar färre och färre merförseningsminuter varje månad. Vi fortsätter att jobba mot våra mål och det känns bra att det går i rätt riktning”, säger Frida Ukmar.

MTR Mälartåg fortsätter att arbeta med sina redan påbörjade åtgärder i form av bland annat fortsatt rekrytering, pålitligare trafikinformation och processförbättringar samt samverkan med Trafikverket som äger infrastrukturen. Detta ska leda till att leveransen till alla som reser i Mälardalen blir ännu pålitligare och stabilare med högre punktlighet, ännu färre inställda tåg och bättre service som resultat. [1] Med punktlighet menas här RT5 (rätt tid + fem minuter)

[2] Utförda tågkilometer jämfört med plan

 

Senast uppdaterad: 2022-06-23