Förbättrad punktlighet på pendeltågen

2022-04-27 08:06

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört med samma period förra året är det en förbättring med tre procentenheter. När det gäller den del av punktligheten som MTR kan påverka var den så hög som 99,1 procent. Skillnaden mellan de två punktlighetssiffrorna beror till nästan hälften på infrastrukturproblem.

De allra flesta tåg är punktliga, men mycket tid läggs på att arbeta för att alla ska vara det. Eftersom pendeltågen, fjärr, regional och godståg opererar på järnvägen finns det dock flera saker som gör att det kan bli förseningar, trots att man har gjort allt man kan för att undvika dem.

När statistiken analyseras så att bara den delen av punktligheten som MTR kan påverka är kvar – den så kallade egenpunktligheten – så är punktligheten 99,1 procent. Samma period föregående år var den motsvarande egenpunktligheten 98,6 procent.

Infrastrukturproblem var den vanligaste orsaken till förseningar under första kvartalet i år. Ett exempel på infrastrukturproblem under perioden är när ett signalhus mellan Arlanda och Knivsta brann den 8 februari, det skapade förseningar i över en veckas tid, tills Trafikverket hade åtgärdat problemet.

"Att vår punktlighet är bättre än förra året är glädjande. Det är dock fortfarande många faktorer utanför vår kontroll som gör att tågen blir försenade, vilket gör att resenärerna drabbas. Vi kämpar på och gör allt vi kan för att minska påverkan på resenärerna och arbetar för att våren och sommaren för med sig en ännu stabilare trafik", säger Mats Johannesson vd MTR Pendeltågen.

Sedan 2018 samverkar MTR, Trafikverket och Trafikförvaltningen (SL) för att identifiera och genomföra de åtgärder som får störst effekt för pendeltågsresenärerna på kort tid. Många stora förbättringar har genomförts och flera åtgärder är initierade eller planerade. Exempel på åtgärder är till exempel att Trafikverket har börjat besiktiga växelkorsningar för att tidigt identifiera sprickor i dem och byta ut dessa så akuta insatser kan undvikas.

Senast uppdaterad: 2022-05-19