Domstolen fastställer att MTR tar över driften av Stockholms Pendeltågen

2016-05-12 07:00

Förvaltningsrätten har avslagit SJ:s begäran om överprövning av pendeltågsupphandlingen. Domstolen konstaterar att SLL i förhandlingarna med de olika anbudsgivarna delvis tagit sikte på olika frågor men att detta inte innebär något brott mot likabehandlingsprincipen. SJ har avstått från att driva processen vidare.

Det innebär att SLL:s beslut från december 2015 står fast och att Stockholms Pendeltåg kommer att drivas av MTR Pendeltågen med start i december 2016.

Senast uppdaterad: 2019-12-06