Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

2020-08-13 10:57

Nästan allt påverkas av coronapandemin och samtidigt står vi inför en omfattande klimatkris. Med låg ränta och ett gynnsamt investeringsklimat bör vi ta ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar, skriver Mark Jensen, vd för tågbolaget MTR på Altinget debatt idag.

Pendeltåg på station

MTR är Sveriges största tågbolag sett till antalet dagliga resenärer. Vi trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm och på uppdrag av Region Stockholm och SL kör vi också pendeltåg och tunnelbana i Stockholm. I samverkan med andra aktörer arbetar vi kontinuerligt för att förbättra kollektivtrafiken. Tågresor bidrar positivt till klimatet när de ersätter mindre miljövänliga transportformer. För att kunna möta både befintliga och framtida behov krävs prioritering av järnvägsinvesteringar – och de behövs nu.

 

Läs hela debattinlägget här: https://www.altinget.se/miljo/artikel/mtr-dags-for-ett-helhetsgrepp-om-jarnvagsinvesteringar

 

Senast uppdaterad: 2020-08-13