2017, 2018, 2019 och nu 2020. MTR fortsätter sitt engagemang i Järvaveckan!

2020-01-22 09:24

Sedan 2017 har vi varit samarbetspartner till Järvaveckan och sedan 2019 även sponsor vilket vi är även i år.

MTR sponsor på Järvaveckan

Vårt mål med att delta i och vara sponsor till Järvaveckan är, förutom att skapa en inkluderande och socialt hållbar samhällsutveckling, att rekrytera ny personal. Totalt har vi haft genomfört 420 speedintervjuer på Järvaveckan och rekryterat över 65 personer. I år vill vi hitta ännu fler talanger!

 Järvaveckan anordnas av stiftelsen The Global Village äger rum i år mellan 10-14 juni på Spånga IP i Stockholm.  

 Förutom rekryteringsevent så kommer vi att anordna och delta i seminarier. Detaljerat program kommer senare under våren.

Läs mer om våra samarbeten samt hur vi arbetar med social hållbarhet här.

Senast uppdaterad: 2020-01-22