I hjärtat av tunnelbanan

Thommy är trafikledare, men hans karriär inom tunnelbanan började som stationsvärd under SL:s tid (då kallat spärrexpeditör eller spärrvakt). Kort därefter fick Thommy utbildning till tunneltågförare och sökte till ersättande trafikbefäl och vidare till inre trafikledare. Nu är han också skiftledare.

Thommy Jakobsson

Vad fick dig att söka jobbet som trafikledare?
Jag hade egentligen aldrig tänkt söka till trafikledare. Jag var ju tågförare och trivdes med det. Men en dag såg jag en kollega som just blivit examinerad till trafikbefäl. Han kom i kostym med revärer och skulle leverera en handsignallykta till en förare som saknade en sådan på ett tåg vid Alvik station. Jag tyckte att hela hans intryck gjorde avtryck. Tanken föddes hos mig att också få betjäna andra. Kanske låter ädelt men så var det i alla fall.

Min närmaste chef gav sitt goda vitsord. Min ansökan granskades och jag genomgick tester. Efter genomförda tester fick jag ett helhetsomdöme jag bär med mig än i dag. Tänk vad ord är betydelsefulla och viktiga. "Du är nu testad och godkänd för jobbet. Det räcker och blir över till en väst", sa arbetspsykologen. Det var ett fint uttryck tycker jag, även om de praktiska revärerna med tiden försvunnit i vår kostym och ersatts av en knallgul jacka. Men yrkesstoltheten sitter inte i kläderna. Den bär man i ur och skur. Min första chef för trafikledningen sa också något enastående bra, då jag inträdde i min tjänst. Vi var sex stycken i min grupp. Han sa; "Ni kommer inte vara bra på allt. Men alla är bra på något. Därför är ni handplockade." Jag uppfattade inte det som en paragraf i Jantelagen, snarare som att det var ett stort och grannlaga arbete vi stod inför, där var och en av oss var ovärderliga.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Just nu har jag en fast tjänst på Blå linje. Den är driftsäker och rymmer ett helt annat finlir än andra banor, på så vis att den har en mycket hög punktlighet på våra tågs avgångar. Därför blir det en sport att hålla koll på decimalerna i den punktligheten. Vi rör oss med 97-99 procents punktlighet när det är som bäst på Bana 3. Det kan man vara mallig över.

Hur har ditt arbete utvecklats över tid?
I början ingick man i en pool. Ersättarna fyllde upp luckor vid vakanser när de med fast tjänst hade ledigt. Efter en tid kunde man söka en egen tjänst med cirkulation, det vill säga man gick under det som vi benämner som DK eller dagkommendering. Ett militant uttryck kan tyckas, men det ordet beskriver väl den flexibilitet som man måste äga de första åren som trafikledare. Med tiden kan man söka en fast tjänst lite utifrån vilka arbetstider eller vilken trafikledningscentral man vill arbeta på. Vi har ju tre stycken trafikledningscentraler och det är mest effektivt att specialisera sig på en bana. Men i början är det mycket lärorikt att arbeta på samtliga banor, så klart.

Vad tycker du om att jobba i tunnelbanan?
Tunnelbanan är en stor arbetsplats där trafikledningen är juvelen. Den är centralt inbäddad i verksamheten och måste äga sin aktning. Den är vad ett hjärta är för organismer. Både internt och för Stockholm i stort. Så klart att det är stort att få arbeta där.

Vad är roligast med ditt arbete?
Det roligaste är nog när man lyckas hålla ställningarna mitt i ett trafikkaos och på ett kontrollerat sätt kunna bemästra och återskapa ordningen i trafiken. Och de närmaste av mina kolleger, förstås. Utan dem hade det inte gått. De äger en arbetshäst uthållighet och är stryktåliga. Vi kompletterar varandra för det mesta väldigt väl. Deras humor och respons på humor tycker jag gör dagen rikare.

Vad är mest utmanande?

De ökade kraven av våra kunder, trafikuppköparna, transformerat av våra närmaste chefer. Och den nästa uppgiften som väntar runt hörnet. Den är ännu inte känd.

Senast uppdaterad: 2019-08-19