Kundservicevärd

Vi är ungefär tretusen tunneltågförare och ingenjörer, kundservicevärdar, lokalvårdare och trafikledare som tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr. Hämta, lämna, hinna i tid. Resor till farmor, konserter, upplevelser. Hos oss spelar det mindre roll var du kommer ifrån och större vart du är på väg.

bild på en kundservicevärd

I rollen som Kundservicevärd är det huvudsakliga ansvaret att underlätta resan för kunderna. En kundservicevärd tjänstgör även vid plattformen för en säker av- och påstigning under rusningstrafik på de mest trafikerade stationerna.

Kundservicevärdar är mobila vilket innebär att de kan åka till vilken station som helst av våra 100 stationer under tjänstgöring för att hjälpa en kund, hjälpa till vid störning i trafiken eller tjänstgöra som stationsvärd vid utebliven bemanning. Arbetet sker i skift, på hel- eller deltid med rullande schema där helgarbete ingår.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Vara synlig för kunderna för att besvara frågor
  • Visera biljetter vid längre köer
  • Berätta om utbudet för att hjälpa kunden med den bästa biljetten för just deras resa
  • Vara våra kunder behjälpliga vid trafikstörningar

Vi letar efter dig som vill vara en i laget och göra skillnad varje dag. På Plattformen, på tågen och i människors liv.

Senast uppdaterad: 2020-12-21