Utveckla och länka samman samhällen

Resandet ökar ständigt i samhället och det finns ett stort behov av mer hållbara transporter. Genom vår affärsmodell, som i grunden går ut på att länka samman och utveckla hållbara samhällen genom spårtrafik, har vi därför en viktig roll att spela.

Vi vill vara en aktiv och pådrivande aktör i samhällsbygget för att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar som är väl anpassade till det omgivande samhället. Med kunden i fokus, stark expertis och en drivkraft att ständigt förbättra har vi goda förutsättningar att vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

MTR Corporation Ltd. i Hong Kong har sedan länge arbetat med modellen Rail+Property, där man i anslutning till sina järnvägsprojekt också bygger och förvaltar fastigheter. 

Senast uppdaterad: 2021-06-29