MTR Corporation

MTR Nordic Group ingår i MTR Corporation som är ett av världens ledande järnvägsbolag i fråga om säkerhet, tillförlitlighet, kundservice och kostnadseffektivitet. MTR Corporation är noterat på Hongkong-börsen sedan 2000.

Montage med MTR tåg mot en Hong Kong siluett

MTR i Hong Kong håller en punktlighet i världsklass på 99.9%

MTR bildades 1975 med uppdraget att bygga och driva tunnelbanan i Hongkong. I juni 2000 ombildades bolaget till MTR Corporation Limited och i oktober 2000 noterades det på Hongkongbörsen.

2017 blev MTR Corporation som enda Hong Kong-baserade bolag och enda tågbolag utmänt bland företagen på Fortune's "Change the world"-lista.

2023 blev Hongkongs kollektivtrafik utsedd till världens bästa av i en rapport framtagen av Institute of Transportation Studies vid University of California, Berkeley, tillsammans med konsultbolaget Oliver Wyman.

MTR i världen

Globalt har MTR 40 000 medarbetare och över 12,7 miljoner dagliga resor varje vardag.

MTR:s järnvägsnät i Hong Kong består av tio tunnelbanelinjer, ett stadsbanenät, en flygplatsjärnväg och en höghastighetslinje som binder samman Hongkong med tågnätet på Kinas fastland. MTR i Hong Kong har ett dagligt genomsnitt på ungefär 5,9 miljoner passagerare under vardagar.

 MTR driver och förvaltar MTR Elizabeth Line och South Western Railway Service i Storbritannien. I Australien driver MTR Melbourne Metropolitan Rail Service och Sydney Metro Northwest, som kommer att utvidgas till City och Southwest i Australien.

 I fastlands-Kina har MTR varit delaktig i byggandet av tunnelbanelinjerna Peking Metro Line 4, Daxing Line, Line 14 and Line 16, Shenzhen Metro Line 4 och Hangzhou Metro Line 1 and Line 5 och driver nu även dessa. I Macao tilldelades MTR kontrakt för drift och underhåll av Macao Light Rapid Transit Taipa Line, det första järnvägssystemet i staden.

MTR har en omfattande järnvägsexpertis och mer än 40 års erfarenhet av järnvägsprojekt, från design till planering och konstruktion och sedan till driftsättning, underhåll och drift. Utöver att vara en erfaren järnvägsoperatör bygger och förvaltar MTR också dynamiska samhällen kring sitt kollektivtrafiknät genom sömlös integration av järnvägs-, kommersiell- och fastighetsutveckling.

Utöver detta erbjuder även järnvägsrelaterade konsult- och entreprenadtjänster över hela världen.

För mer information om MTR Corporation, klicka här.

Senast uppdaterad: 2023-09-11