Fackliga ombud på MTR

Här hittar du kontaktuppgifter till de fackliga ombud som finns representerade på MTR.

MTR Tech Tunnelbaneunderhåll
SEKO, Stefan Ampel
stefan.ampel@mtr.se 
Tel nr:  076-641 2456 

ST, Fadi Asfar
fadi.asfar@mtr.se
Tel nr: 076-641 24 94

MTR Tech Mälartågsunderhåll

SEKO, Kalle Linder
karl.linder@mtr.se
Tel nr: 073-642 43 02 


ST, Marcus Viborg
marcus.viborg@mtr.se
Tel nr. 073-465 26 64

 

MTRX

 Seko, Göteborg: Pierre Fager
Pierre.Fager@mtr.se
Tel nr: +46766149414

Seko, ombudsman från Förbundet: Alexander Stålstedt
alexander.stalstedt@seko.se

ST, ombudsman från Förbundet: Christian Camitz
Christian.Camitz@st.org

SRAT-TJ, ombudsman från Förbundet: Stefan Strömqvist
Tel nr: 08-4421862
stefan.stromqvist@srat.se

 

MTR Tunnelbanan
SACO, Nader Rostaminegad,
nader.rostaminegad@mtr.se
Tel nr: 076-641 1826

SEKO, Jannis Konstantis,
ioannis.konstantis@mtr.se 
Tel nr: 076-641 1294

ST, Tony Moros, 
tony.moros@mtr.se 
Tel nr: 076-641 1983

MTR Facility Management

Seko: Victor Cruces

Tel nr: 072-990 97 98

victor.cruces@mtr.se

 

ST: John Ekman

Tel nr. 076-641 15 44

john.ekman@mtr.se

Senast uppdaterad: 2024-03-02