MTR Tech

MTR Tech är Sveriges näst största underhållsbolag. Vårt största uppdrag innefattar att driva tunnelbanans sex depåer och förvalta, utveckla och underhålla tunnelbanans 497 fordon, men vi utför också uppdrag åt andra aktörer inom spårtrafik. Vårt helägda dotterbolag, Emtrain, har i sin tur uppdrag att driva pendeltågens depåer och underhålla, förvalta och utveckla fordonen för pendeltågen.

Vårt mål är att vara ett underhållsbolag i världsklass och vi har både vilja, kapacitet och kunskap att ta oss an nya uppdrag.

Läs mer om vår verksamhet och vad vi kan göra för er.

Senast uppdaterad: 2019-09-19