Hållbarhet för oss

MTR har höga ambitioner för kvalitet, miljö och hållbarhet. Hela vår verksamhet bygger på att öka resandet med spårburen trafik, vilket i sig är ett viktigt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vi bidrar till att göra det gemensamma resandet med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg attraktivt genom att aktivt arbeta med punktlighet, utmärkt service och trygghet.

För oss är det också viktigt med en öppen företagskultur som präglas av ömsesidig respekt där våra medarbetare är engagerade och bidrar till verksamhetens ständiga utveckling. För att kunna investera i förbättringar som utvecklar verksamheten och erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats behöver vi en lönsamhet som gör att vi har en sund finansiell situation över tid.  

Hållbar utveckling för oss handlar också om att vara en förebild för andra genom våra ambitioner och handlingar och hållbarhetsarbetet ska genomsyra aktiviteter i alla delar av vår dagliga verksamhet. Vårt verktyg balansplattan med säkerheten i centrum stödjer oss i detta arbete. Vi menar att vi inte ensidigt kan fokusera på ett område i balansplattan, utan hela tiden behöver balansera mellan de olika delarna, men utan att någonsin göra avkall på säkerheten.  

Vi har också formulerat ett antal policydokument som ger vägledning för vårt arbete. Här kan du ta del av vår Kvalitetspolicy, vår Likabehandlingspolicy och vår Hållbarhetspolicy.

Vårt hållbarhetsarbete delar vi upp i tre delar; ekologisk hållbarhet, sociala hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och du kan läsa mer om dessa tre delar till höger. Vi tar även fram en hållbarhetsredovisning varje år. Den senaste avseende år 2017 finner du här. Äldre hållbarhetsredovisningar finns att läsa och ladda ned här.

Här kan du också läsa vår Tjänstekvalitetsrapport för 2017

Senast uppdaterad: 2018-08-08