Hållbarhet för oss

MTR har höga ambitioner för miljö och hållbarhet. Hela vår verksamhet bygger på att öka kollektivtrafikresandet, vilket i sig är ett viktigt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vi bidrar till det genom att göra resan punktlig och med omsorgsfull service för en ökad trivsel. Viktigt för oss är en öppen företagskultur med medarbetare som är nöjda och känner delaktighet i verksamhetens ständiga utveckling. Vidare ska vi ha en sund ekonomi med ett långsiktigt affärsperspektiv.

Sommarbild tunnelbanan

Hållbar utveckling för oss handlar om både externa och intern påverkan. Vi ska vara förebilder genom våra ambitioner och handlingar. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra aktiviteter i alla delarna av vår dagliga verksamhet och vårt verktyg balansplattan med säkerheten i centrum stödjer oss i detta arbete.

MTR:s balansplatta

Senast uppdaterad: 2016-01-19