Jobba med oss

Det jobbar närmare 4 800 personer inom MTR Nordic Groups verksamheter. Vi erbjuder olika typer av jobb till människor med olika bakgrunder och kompetenser. Vi erbjuder dig variation i arbetet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget.

Flera olika bolag
MTR Nordic Group består av MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Tech, MTR Pendeltågen och det nordiska moderbolaget MTR Nordic. Hos oss kan du jobba inom många olika områden och verksamheter. Våra bolag karaktäriseras av hög och positiv förändringstakt. 

MTR har även startat en yrkeshögskola med en lokförarutbildning. Läs mer och ansök här

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör
MTR Nordics vision är att vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen. Utifrån vår vision driver vi all vår verksamhet enligt fyra värdeord:

 • Utmärkt service. Vi engagerar oss för att förstå våra kunder, så att vi kan bidra till att förenkla deras vardag och resande.
 • Ständig utveckling. Vi har modet att ifrågasätta det invanda, och tar initiativ för att hela tiden bli bättre.
 • Ömsesidig respekt. Vi är öppna, lyhörda och vi samarbetar.
 • Mätbara resultat. Vi arbetar för en säker resa och
  - engagerade medarbetare
  - nöjda kunder
  - pålitlig, hållbar och effektiv produktion
  - med långsiktig lönsamhet

Kompetensutveckling
MTR strävar efter att löpande attrahera, stärka och engagera medarbetare för att utveckla ett starkt företag. En viktig del i detta är naturligtvis att erbjuda våra medarbetare bra förutsättningar för kompetensutveckling. Utbildning och kompetensutveckling utgör en stor del av verksamheten inom MTR. Det kan röra sig om allt från utbildning av kundservicevärdar till städutbildning och ledarskapsutveckling. 

Läs gärna om MTR:s satsning på språkutbildning för våra lokalvårdare.

Stora satsningar på friskvård
Medarbetare som är friska och mår bra presterar också på jobbet. Därför ser vi på MTR Nordic till att det finns förutsättningar för detta, genom att ge våra medarbetare friskvårdsbidrag. Vi uppmuntrar också deltagande i olika motionslopp och satsar framförallt på Blodomloppet där vi deltar med flera lag och utmanar varandra inom koncernen!

En engagerad arbetsgivare
MTR har höga ambitioner för miljö och hållbarhet. Hela vår verksamhet bygger på att öka kollektivtrafikresandet, vilket i sig är ett viktigt bidrag till ett mer hållbart samhälle. Vi bidrar till det genom att göra resan punktlig och med omsorgsfull service för en ökad trivsel. Viktigt för oss är en öppen företagskultur med medarbetare som är nöjda och känner delaktighet i verksamhetens ständiga utveckling. Vi vet också att ett socialt engagemang är viktigt för våra medarbetare. I princip allt vi satsar på inom Social Hållbarhet är sådant som bidrar till Stockholmsregionens samhällsutveckling. Läs vad vi skriver mer om Social hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2019-08-16