Tunnelbanan

Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Vi ser det som vår uppgift att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för stockholmarna. Tunnelbanan är mycket mer än ett transportmedel, den är en helt avgörande pusselbit för att Stockholm ska fungera.

Vår ambition har hela tiden varit att ta med oss våra erfarenheter från Hongkong till Stockholm. Hongkongs tunnelbana har fått många utmärkelser som världens främsta tunnelbanesystem och vi vill ge även Stockholm en tunnelbana i världsklass.

Vårt och SL:s gemensamma mål är fler och nöjdare kunder. Varje vardag genomförs långt över en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Det motsvarar nästa hälften av alla resor med kollektivtrafik i Stockholms län, samtidigt som tunnelbanan bara står för en dryg fjärdedel av kostnaderna för kollektivtrafiken.

Vår ambition är att bidra till utvecklingen av Stockholm, där förbättringen av tunnelbaneverksamheten är en viktig del. Tillgång på bostäder och bra kollektivtrafik är två av hörnpelarna för regionens framtida konkurrenskraft.

MTR och SL

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. MTR sköter driften av tunnelbanan och pendeltågen på deras uppdrag. För MTR är vår uppdragsgivare SL en mycket betydelsefull samarbetspartner på flera olika områden. SL äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, verkstad, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar. MTR hyr utrustningen och lokalerna. När SL ska handla upp ny teknik görs det därför i nära samarbete med MTR. SL sköter via Trafikförvaltningen en del av de direkta kundkontakterna med resenärerna via den egna webbplatsen sl.se och genom SL Kundtjänst. SL genomför också via Trafikförvaltningen regelbundna kundundersökningar där MTR får återkoppling och tar del av resultaten för att på så sätt kunna utveckla och verksamheten ytterligare.

Mer om Stockholms läns kollektivtrafik finns att läsa på SL:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-03-21