Om utbildningen

Utbildningen till tågtekniker på MTR yrkeshögskola har fokus på moderna fordonssystem, underhåll, utredningsmetodik och systemteknik. Den ger studenterna nödvändiga kunskaper om vanliga arbetsområden på verkstäder och depåer för spårbundna fordon, men också generell fordonsteknik.

Utbildningen är på 1,5 år (60 veckor) på heltid och varvar teori med praktik. Teori-blocken genomförs i skolans lokaler i anslutning till MTR:s depåer i Stockholm. Teoridelen är 40 veckor. Praktiken, LIA (Lärande i arbete) på ett underhållsföretag är 20 veckor. LIA:n kan genomföras hos olika underhållsföretag i hela Sverige.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om:

 • Fordonssystem, komponenter och terminologi för spårbundna fordon
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Felsökning och mätteknik
 • Fordonskunskap som innefattar nya och äldre fordon
 • Elsäkerhet och elinstallationer inom låg- och högspänningssystem
 • Schemaläsning inom sammansatta system
 • Styrteknik, programkonstruktion och uppbyggnad av fordonsdatorsystem
 • Tågets mjukvara, IT-kunskap kring nätverk och programmering
 • Materials egenskaper vid montage- och fästteknik
 • Teknisk engelska för spårbranschen
 • Arbetsmiljö och mänskliga faktorer vid tågunderhåll
 • Kvalitetsbegrepp inom produktion och underhåll

Vi arbetar med moderna utbildningsmetoder och IT-verktyg. Våra lärare och föreläsare är verksamma i branschen och har en lång erfarenhet av tågunderhåll. Kurslitteratur och övrigt material är kostnadsfritt. Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

Fakta om MTR:s Yrkeshögskoleutbildningar MTR:s Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 60 veckor heltidsstudier. MTR kommer att bedriva utbildningen i lokaler som ligger nära eller i direkt anslutning till våra depåer i Stockholmsområdet med stöd från flera partners i branschen. Utbildningen har fokus på moderna fordonssystem, underhåll och utredningsmetodik och ger studenterna nödvändiga kunskaper inom vanligt förekommande områden inom verkstad och depå. Förutom kunskaper i matematik, svenska och engelska är grundläggande ellära, alternativt motsvarande teknisk erfarenhet eller utbildning en nödvändighet. Då yrket innebär arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten kräver Trafikverket en godkänd hälsoundersökning tidigast 6 månader innan utbildningsstart.

 • Utbildningen omfattar 300 YH-poäng och genomförs på heltid under 60 veckor (1,5 år)
 • 25 elever antas till MTR:s tågteknikerutbildningen
 • Ansökan öppnar december 2022
 • Ansökan stänger 14e mars 2022
 • Antagningsbesked publiceras mars 2022
 • Kursstart Våren 2022 (18e april)
 • Utbildningen bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras av statsbidrag och medfinansiering från företag i branschen.
 • Eleverna är berättigade till studiemedel via CSN medan MTR står för studiematerialet.
 • Efter examen kan eleverna fritt välja arbetsgivare att söka till och inget krav ställs på att de arbetar inom MTR.

 

Senast uppdaterad: 2022-01-05