Är du behörig att söka?

För att bli antagen till tågteknikerutbildningen på MTR Yrkeshögskola måste du uppfylla grundläggande behörighetskrav.

 

Behörighetskrav för att bli antagen till tågteknikerutbildningen:

Krav 1 – allmän behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig om du uppfyller något av följande:

 1. Har en Gymnasieexamen från en gymnasieskola med lägst betyg ”Godkänt” i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 2. Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning med lägst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyg ”Godkänt ” i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 3. Har slutbetyg/examen från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med minst 2 250 gymnasiepoäng samt med betyg ”Godkänt ” i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 4. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovan,
 5. Bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 6. Praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.  Se reell kompetens nedan.

 

Reell kompetens / Motsvarande erfarenhet
För dig som inte uppfyller ovan behörighetskrav (enl. pkt 1-5 ovan) finns ändå en möjlighet att bli antagen. Du som har praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen kan bli antagen genom bekräftad real kompetens.
Du kan exempelvis uppvisa intyg från tidigare erfarenheter, färdigheter och/eller förkunskaper som påvisar att du kommer att klara utbildningen och arbetet som tågtekniker.

 

Om du vill att vi bedömer din reella kompetens ska du fylla i vårt formulär för kompetenskartläggning samt bifoga intyg från arbetsgivare eller foton på något du konstruerat.
Vi kan komma att kalla dig till ett skriftligt prov om din kompetenskartläggning inte tydligt styrker din reella kompetens

 

Krav 2 – Speciella krav/Särskilda förkunskaper

Du ska ha lägst betyg E/3 (alt Godkänd) i ett av ämnena nedan:

 • Matematik 2/B (Godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Ellära A/1 alternativt Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper  
 • Fysik 1 eller motsvarande kunskaper

 

Behörighetsgivande förutbildning

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven (enligt krav 2 ovan) erbjuder vi möjlighet att gå en behörighetsgivande förutbildning i Ellära, vilken ger de särskilda förkunskaper som krävs, det vill säga Ellära A/1.

Utbildning i Ellära är 100% digital e-utbildning vilken genomförs på distans via självstudier.  Även denna utbildning är kostnadsfri när du söker till MTRs Tågteknikerutbildning samt är CSN berättigad.
Kurslitteratur bekostas och köps in av den studerande. Studietakten är valfri, men beräknas till fyra veckor. 

 

Om du önskar genomföra e-utbildningen i syfte att söka annan utbildning, går det bra att kontakta oss via yh@mtr.se. Pris: sek 2 500/per elev.

Publiceras i maj.  

 

Krav 3 - Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, norska måste du av säkerhetsskäl inneha nödvändiga kunskaper i svenska för att kunna tillgodoräknade dig utbildningen.
Det vill säga Svenska 1 eller motsvarande.

 

 Krav 4 – Hälsoundersökning
Du behöver även uppfylla fysiska och medicinska krav vilket verifieras genom en läkarundersökning. Denna ska säkerställa att du exempelvis inte har hjärtsjukdomar, yrselsjukdomar, missbrukstillstånd. Även syn- och hörsel kontrolleras. Notera att läkaren måste vara godkänd av Transportstyrelsen, därför genomför denna i MTRs regi samt är kostnadsfri.

Om vi bedömt att du är behörig enligt ovan angivna krav, erhåller du ett antagningsbesked vilket beräknas ske i augusti. I samband med detta kallas du till en hälsoundersökning vilken ska genomföras under vecka 32 och 33. Vid en godkänd hälsoundersökning erhåller du en plats på tågteknikerutbildningen.

Notera: Om du inte infinner dig på angiven/anmäld tid kan du komma att bli debiterad för uteblivet besök vilket innebär sek 2 500.

 

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval.

Urvalsgrunder för tågtekniker är följande:

 1. Betyg
 2. Relevant yrkeserfarenhet

 

Kontakta oss om du är osäker eller har frågor

Är du intresserad av utbildningen, har generella frågor eller vill veta mer om den behörighetsgivande förutbildning är du välkommen att kontakta oss.
Vi kan även stötta dig om du är osäker på om du har formell behörighet eller har frågor gällande verifiering av reell kompetens.

Maila oss till följande adress yh@mtr.se så vägleder vi dig!

 

Senast uppdaterad: 2022-04-21