Är du behörig att söka?

För att kunna bli antagen till tågteknikerutbildningen på MTR Yrkeshögskola måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola och andra särskilda krav. Här hittar du information om vad som gäller.

Är du osäker?
Börja med att gå igenom krav 1-3 om allmän behörighet till yrkeshögskola, speciella krav och kunskaper i ellära och kontrollera vad som gäller. Vet du med dig att du inte har betyg eller examina kan du fortfarande vara behörig att söka på s.k. reell kompetens.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller kraven på formell behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens. 

Det innebär att du visar att du har erfarenheter och kunskaper som gör att du både kommer att klara utbildningen och att arbeta som tågtekniker.

Om du vill att vi bedömer din reella kompetens ska du fylla i vårt formulär för kompetenskartläggning. Du ska sedan bifoga det tillsammans med intyg från arbetsgivare eller exempelvis foton på något du konstruerat. Vi kan komma att kalla dig till att göra skriftliga prov om din kompetenskartläggning inte tillräckligt styrker din reella kompetens. 

Är du intresserad av utbildningen men osäker på om du har formell behörighet – kontakta oss på yh@mtr.se så vägleder vi dig.

För att bli antagen till tågteknikerutbildningen måste du uppfylla följande behörighetskrav:

Krav 1 – allmän behörighet till yrkeshögskolan
Du uppfyller ett av nedan krav:

  • Du har har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Vi ser gärna att du har en UHR bedömning för detta.

Krav 2 – Speciella krav
Du ska ha minst betyg E (alt Godkänd) i ämnena:

  • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (alternativt svenska A eller svenska som andraspråk A eller likvärdig utbildning).
  • Matematik 1a, 1b eller 1c, (alternativt matematik A eller likvärdig utbildning).
  • Engelska 5 (alternativt engelska A eller likvärdig utbildning).

Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Krav 3 – Speciella krav gällande kunskaper i ellära
Antingen har du betyg E/3/G i en av nedanstående kurser eller så har du praktiska kunskaper motsvarande någon av kurserna nedan eller så har du praktiska kunskaper motsvarande någon av kurserna nedan. Om du vill visa på andra kunskaper än de som syns i betyg, följ instruktionerna under rubriken "Reell kompetens" nedan.

El- och energiprogrammet - Ellära 1, 100p

Flygteknikutbildningen - Ellära – flyg, 100p

Industritekniska programmet - Ellära 1, 100p

Marinteknikutbildning - Motorelektronik 1, 100p

Naturvetenskapsprogrammet - Teknik 2, 100p

Sjöfartsutbildningen - Ellära 1, 100p

Teknikprogrammet - Ellära 1, 100p

Tågteknikutbildningen - Spårbundna fordon – introduktion, 200p

VVS- och fastighetsprogrammet - Praktisk ellära, 100p

Teoretiska kurser som finns på fler program - Ellära

Fordons- och transportprogrammet - Fordonsteknik – introduktion, 200p

Krav 4 – Hälsoundersökning
Du behöver uppfylla fysiska och medicinska krav som säkerställs genom att du undersöks av läkare som är godkända av Transportstyrelsen. Undersökningen handlar i stora drag om att kartlägga till exempel hjärtsjukdomar, yrselsjukdomar, missbrukstillstånd, syn och hörsel. Läkarundersökningen genomförs efter att vi har bedömt dig som behörig till utbildningen.

Kontakta oss
Är du intresserad av utbildningen men osäker på din behörighet – kontakta oss på yh@mtr.se så vägleder vi dig.

Senast uppdaterad: 2021-08-30