Lokalvård

En ren, fräsch och fungerande miljö är viktigt för vårt samhälle. Våra ISO-certifierade, moderna och nytänkande metoder i kombination med vår förståelse för individens upplevelse av miljön gör oss unika i branschen.

lokalvård kontor

Beprövade lösningar

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla arbetet och sedan MTR tog över tunnelbanan har andelen resenärer som är nöjda med städningen stadigt ökat. Även inom pendeltåget är resenärerna nöjda med städningen, främst på stationerna.

En gång i månaden följs städningen upp genom INSTA 800-mätningar, en nordisk standard för att mäta städkvalitet. Städningen i tunnelbanan mäts fyra gånger per år och sedan 2014 har vi nått 100%.

En hållbar framtid – vi gör den möjlig

Både inom tunnelbanan och pendeltågen genomför vi daglig stationsstädning enbart med avjoniserat vatten, vilket har många fördelar. Städningen blir mer effektiv, arbetsmiljön blir bättre och det är naturligtvis bra för miljön att undvika kemikalier i de fall det är möjligt. Dessutom innebär det även färre transporter och mindre avfall.

Våra medarbetare är välutbildade i städteknik och materialkunskap för att säkerställa en ren kundmiljö. Våra moderna systemstöd för uppföljning och analys och högteknologiska metoder gör oss till en stabil partner för rena och fungerande kundmiljöer.

Inom lokalvård kan vi erbjuda flera olika tjänster och anpassar vårt erbjudande efter dig. Vi erbjuder enklare tjänster som avfallshantering, fönsterputs samt rengöring av hygienutrymmen, golv och trappor. Men även mer avancerade uppdrag som uppföljning och rapportering i realtid, akuta insatser och hantering av kroppsvätskor och sprutor, städning i säkerhetsklassad miljö och höghöjdsstädning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Senast uppdaterad: 2021-06-09