Klottersanering

Vi vet att en ren miljö är en trygg miljö. Genom vårt preventiva arbete och vår lokala närvaro säkrar vi en klotterfri miljö för invånare och besökare. Våra ISO-certifierade metoder är miljövänliga och våra medarbetare är utbildade med rätt kompetens och behörighet.

klotter_mirna

Ständig utveckling leder till alternativa metoder

När vi införde städning med avjoniserat vatten 2015 på tunnelbanan minskade vi mängden traditionella städkemikalier med 80 procent. Vi arbetar ständigt med att hitta alternativa metoder och mer miljöanpassade kemikalier för klottersanering, och utvecklar våra metoder för att ligga i framkant. Ett exempel på detta är att vi, istället för att sanera klotter med hjälp av kemikalier, arbetar med glasslip och foliering då det är möjligt.

Vi har bred spårsäkerhetskompetens och utifrån vår långa erfarenhet av krävande arbete på stora ytor och anläggningar har vi utvecklat ISO-certifierade metoder med låg påverkan på ytor och miljö. Tack vare vår gedigna erfarenhet från tunnelbane- och pendeltågsuppdraget kan vi garantera borttagning av klotter inom 24 timmar.

Våra tjänster inom klottersanering ger dig en helhetslösning; från detektion och felanmälan till sanering och uppföljning. Vi erbjuder tjänster för en snabb och grundligt återställande av yta genom bland annat foliering, högtryckstvätt, klotterskygg och daglig uppföljning och kontroll.

Vad kan vi göra för dig?

bild klotter

Senast uppdaterad: 2021-09-01