Fastighet

Vill du kunna erbjuda dina kunder eller hyresgäster ett kvalitativt underhåll av förhyrda lokaler? Vi tror på långsiktighet och arbetar med en hållbar förvaltning.

älvsjö

För att uppnå och efterleva en hållbar förvaltning arbetar vi med underhållsplaner som sträcker sig över längre tidsperioder, för att förebygga akuta fel i så många fall som möjligt. Vi har erfarenhet och arbetar dagligen i kontors, resenärs och verkstadsmiljöer.

Vi erbjuder bland annat teknisk förvaltning, systematiskt brandskyddsarbete, fastighetsskötsel samt projektledning och samordning.

Vad kan vi göra för dig?

Senast uppdaterad: 2020-09-30