Tryggare klotterfri miljö för kommuninvånarna

Vill du säkra en klotterfri miljö för invånare och besökare? MTR Facility Management vet att en ren miljö är en trygg miljö. Genom vårt preventiva arbete ute i kommunerna och våra medarbetares lokala närvaro säkrar vi en klotterfri miljö för invånare och besökare. Våra ISO-certifierade metoder är miljövänliga och våra medarbetare är utbildade med rätt kompetens och behörighet.

folk i tunnelbanemiljö

Vi är en helhetsleverantör som tar ansvar, från detektion, till felanmälan, sanering och uppföljning. Våra tjänster ger medborgarna en garanti för snabb hantering av klottret:

  • Fullständig borttagning av all klotter (tags, affischer, klistermärken, etc.)
  • Sanering på alla typer av ytor
  • Detektering
  • Foliering
  • Reparation
  • Högtryckstvätt
  • Höghöjdssanering
  • Klotterskydd
  • Daglig uppföljning och kontroll
  • Polisärendehantering och rapportering

Behöver du hjälp med ärendehantering eller support? Vår verksamhet är i drift dygnet runt, årets alla dagar. Vi hanterar felanmälningar, övervakar larm samt tillhandahåller olika typer av support. Varje månad hanterar vi i snitt ca, 12 500 ärenden. Ca 93 % av samtalen besvaras inom 2 minuter.

Senast uppdaterad: 2019-10-18