MTR Facility Management

MTR Facility Management säkerställer en ren och trygg miljö för alla som rör sig i Stockholms tunnelbana varje dag. Vi gör Stockholm vackrare – dygnet runt, årets alla dagar.

kollage av medarbetare facility management

Läs mer om vilken nytta vi skapar för just dig!

Myndighet

Kommun eller förvaltning

Fastighetsägare

Senast uppdaterad: 2019-12-12