MTR Facility Management

Med hela Stockholmsregionen som arbetsplats är vi en viktig del av samhället. Rena, klotterfria och trygga tåg och stationsområden är något stockholmare och besökare är vana vid och förväntar sig. Därför erbjuder vi flera av de tjänster som krävs för att göra Stockholm vackrare – dygnet runt, årets alla dagar.

startsida_MTRF

 Vårt arbete ska förbättra både resa och destination

Idag har vi uppdrag för såväl tunnelbanan som pendeltågen i Region Stockholm. Uppdragen innefattar dygnet-runt-bemanning med allt från höghöjdsstädning, städning i säkerhetsklassad miljö, akutinsatser vid olyckor och särskilda händelser, fordons- och stationsstäd, till halkbekämpning, avfallshantering och klottersanering.

Det finns flera faktorer som går att utveckla för att få till en ökad känsla av trygghet i samhället: Rena ytor, snabb klottersanering och att trasiga lampor byts ut är några exempel. Det finns även exempel på hur organisationer och verksamheter ökar tryggheten med hjälp av supportfunktioner som finns tillgängliga dygnet runt.

En hållbar framtid – gör den möjlig med oss

Det är en utmaning att dagligen städa många, stora ytor där det rör sig väldigt många människor. Bara tunnelbanan i Stockholm har 1,2 miljoner påstigande resenärer om dagen; något som utsätter både tågen och stationsmiljöerna för slitage. 

Det behövs därmed tydliga rutiner och en strukturerad styrning för att klara av att bibehålla en hög kvalitet på arbetet. Därför jobbar vi mycket för att se till att våra medarbetare får rätt förutsättningar att utföra sitt jobb. Hos oss betyder det att ha rätt utrustning, rätt förutsättningar samt rätt utbildning.

En fråga för både miljö och arbetsmiljö

Vi använder kemikalier för att städa och klottersanera kundmiljöer, stationer och vagnar, samt för att underhålla vagnarna i depåerna. Rätt kemikaliehantering är både en miljöfråga och en arbetsmiljöfråga. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att vi inte släpper ut skadliga ämnen till vatten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att de som hanterar kemikalierna gör det på ett säkert sätt för att undvika skada. Det är därför våra medarbetare börjar sin anställning med en utbildning som förberedelse inför arbetet.

Senast uppdaterad: 2022-10-05