Skolinformation

Inom ramen för vårt avtal med SL ska vi genomföra skolinformation till framför allt Stockholms läns femteklassare varje år. Ett av målen med vår skolinformation är att våra yngre resenärer ska känna sig trygga och säkra i SL-trafiken, oavsett trafikslag.

Våra skolinformatörer arbetar i både tunnelbanan och pendeltågen i olika yrkesroller. De arbetar som tågvärdar, kundservicevärdar och tunneltågförare för att nämna några. Flera gånger per termin besöker våra skolinformatörer grundskolor i Stockholms län för att prata om trygghet och säkerhet i SL-trafiken.

Vi berättar om de olika trafikslagen som finns i SL-trafiken, vilka roller/funktioner som finns och hur man gör när man betalar för sig. Skolinformatörerna tar även upp hur man själv ska agera säkert i trafiken, till exempel genom att inte stå på den vita linjen eller hur man hanterar en situation där man upplever hot/faror. Vi lämnar alltid ut SL:s trygghetsnummer 020-120 25 25 när vi besöker klasserna.

En annan viktig aspekt är klotter och skadegörelse. Skolinformatören tar upp konsekvenserna om man blir ertappad vid vandalism och hur man bör agera om man ser någon som klottrar.

Informationen anpassas alltid efter gruppen, vilket innebär att vi är flexibla i vårt upplägg. Är det ett specifikt område som ni önskar lägga extra tid på får ni gärna meddela det i förväg så förbereder våra skolinformatörer rätt information. 

Har du frågor om skolinformationen som vi erbjuder eller önskar du boka ett besök? Mejla oss på skolinformation@mtr.se

Senast uppdaterad: 2017-11-28