Nya hållbara trafiklösningar​

Städers utformning har sedan mitten på 1900-talet utgått ifrån bilen som det dominerande trafikslaget och utvecklingen har fokuserat på att alla skulle ha möjlighet att med bil lätt ta sig in i och ut ur städerna.

I takt med den ökade bilismen har vi sett dess baksida med luftföroreningar och klimatutsläpp, otrygghet i trafiken och framkomlighetsproblem. Trafikköer är exempel på något som är dåligt ur alla tre hållbarhetsperspektiven: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Bilar kommer förmodligen alltid att behövas, men för att få till mer hållbara trafiklösningar kan inte bilen vara i centrum. Under senare år har vi börjat skönja ett paradigmskifte i stadsplanering där bilarna får maka på sig till förmån för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Det finns även trender som elektrifiering, automatisering och tjänstefiering som har potential att samverka till ett mer hållbart transportsystem.

Huvudpartner till KTH-studenters Hyperloop-projekt
Under 2019  gick MTRX in som huvudsponsor till KTH Hyperloop, ett ambitiöst projekt av ett student-team från KTH för att ta fram en fungerande Hyperloop Pod. Målet är att podden ska tävla i 2020 års upplaga av Elon Musks Hyperloop Pod Competition i Kalifornien.
En Hyperloop är ett höghastighetståg som färdas i en tunnel av vakuum upp till 1200 km/h, vilket hade inneburit att stockholmare hade kunnat färdas miljövänligt till Göteborg, Helsingfors eller Malmö på under 30 minuter.

Kombinationsresor
Inom MTR tittar vi på hur kombinationsresor, det vill säga resor med en kombination av flera olika färdmedel, ska kunna göras så smidigt som möjligt och hur dessa skall uppmuntra till och underlätta för resenärer att använda sig av kollektiva resor. Här ingår initiativ som bland annat inkluderar arbete med nya och gemensamma betallösningar/abonnemang samt appar för att hjälpa resenärerna. Ett exempel där vi inom MTR samverkar för att realisera detta är initiativet Hållbar Mobilitet Som Tjänst som vi medverkar i sedan 2018. Syftet med initiativet är att jobba med nya lönsamma och innovativa tjänster inom hållbar mobilitet.

ECO-driving
Inom MTR har vi målet att minska energianvändningen inom tågtrafiken genom att köra tågen på ett miljöanpassat och energieffektivt sätt, så kallad "eco-driving". Vi har tagit fram en handlingsplan för att bland annat ta fram och implementera generella riktlinjer för eco-driving samt undersöka och identifiera åtgärder för energianvändningen som inte beror på körsätt, som exempelvis uppvärmningen av tågen.

Senast uppdaterad: 2021-06-29