Lokalt hållbarhetsengagemang

Vi är en av Stockholms största privata arbetsgivare och sedan några år tillbaka är vi även verksamma i Göteborg. Det innebär att vi både har ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till social hållbarhet i samhället. För oss är det viktigt att vara med och utveckla dessa regioner i en positiv riktning genom engagemang i olika lokala sammanhang som trygghetssamarbeten och kollektivt resande.

Alexandra Påhlman på järvaveckan

Stockholms Stadsmission tillsammans med MTR
Vi har stöttat Stockholms Stadsmission sedan 2011 genom att vi bland annat skänker stockholmarnas borttappade kontanter som inkommit till hittegodsavdelningen, men inte hämtats ut, samt återbäringen av icke uthämtad elektronik (telefoner, datorer och surfplattor) som tagits om hand. Dessutom har medarbetare på MTR möjlighet att efterskänka sin julgåva till Stockholms Stadsmission. Den totala summan som skänktes under 2020 var 222 972 kronor. När det blev tydligt att redan utsatta grupper blev hårt drabbade av pandemin beslutade MTR att utöka stödet till Stockholms Stadsmission genom att skänka 300 000 kronor öronmärkta för verksamheten Unga Station. Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Unga Station erbjuder samtalsstöd, ombudskap, nätverksarbete, föräldrautbildning samt ekonomisk rådgivning och stöd.

Samverkan med organisationer
Vi har flera samarbeten med organisationer som arbetar lokalt med frågor som på ett eller annat sätt har en viktig koppling till vår verksamhet.

The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socio-ekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Ett av de initiativ som The Global Village ligger bakom är Järvaveckan. Sedan 2017 har vi varit samarbetspartner till Järvaveckan och sedan 2019 även sponsor.

Järvaveckan är en årlig mötesplats för samhällsengagemang där företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare bjuds in för att vara på plats och bidra med expertis och perspektiv. För MTR är detta en viktig vecka som vi stöttar och medverkar i eftersom vi är övertygade om att företag är en viktig del i skapandet av ett socialt hållbart samhälle. Vi ser det även som ett jättebra tillfälle att rekrytera nya medarbetare.

Tryggare Sverige är en ideell organisation vars syfte är att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. MTR har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Tryggare Sverige för att bland annat skapa en tryggare närmiljö runt våra stationsområden.

Blodcentralen finns till för att säkerställa den livsviktiga blodgivningen både i form av stationära blodcentraler och mobila blodbussar. MTR samarbetar med Blodcentralen för att få fler att ge blod. Vi medverkar även i det årliga motionsloppet Blodomloppet.

Ung Cancer stöttar unga vuxna som drabbas av cancer, eller tvingas leva nära sina kära med sjukdomen. Sedan 2018 erbjuder vi våra resenärer på MTRX möjligheten att stötta Ung Cancer genom att köpa deras armband ombord. Under april 2020 var det Youth cancer month och då startade vi försäljning av armbanden digitalt.

Språktåget är ett samarbete med SFI (Svenska för invandrare) som initierades i slutet av 2018 ur viljan att hjälpa SFI-elever att få in svenskan i vardagen. Elever från vuxenutbildningen i Mölnlycke får under en resa tur och retur från Göteborg till Stockholm praktisera svenska tillsammans med en reskamrat och får även en guidad tur i Stockholm. Den 11 februari 2020 avgick tåget för femte gången från Göteborg.

Omstartskommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare där experter inom en rad områden under 2020 tagit fram förslag på reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter covid-19 pandemin. MTR har funnits representerade i fem av kommissionens tio arbetsgrupper, bland annat i arbetsgruppen Grön omställning.

Senast uppdaterad: 2021-06-29