Utveckla och länka samman samhällen

Resandet ökar ständigt i samhället och det finns ett stort behov av mer hållbara transporter. Genom vår affärsmodell, som i grunden går ut på att länka samman och utveckla hållbara samhällen genom spårtrafik, har vi därför en viktig roll att spela.

 Vi vill vara en aktiv och pådrivande aktör i samhällsbygget för att skapa framtidens smarta, attraktiva och hållbara transportlösningar som är väl anpassade till det omgivande samhället. Med kunden i fokus, stark expertis och en drivkraft att ständigt förbättra vårt arbete har vi goda förutsättningar att vara med och påverka utvecklingen mot en mer hållbar framtid.

MTR corporation har sedan länge arbetat med modellen Rail+Property, där man i anslutning till sina järnvägsprojekt också bygger och förvaltar fastigheter.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29