Minskad kemikalieanvändning

Vi använder kemikalier för att städa och klottersanera kundmiljöer, stationer och fordon samt vid underhåll av fordon i depåerna. Rätt kemikaliehantering är både en miljöfråga och en arbetsmiljöfråga. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att vi inte släpper ut skadliga ämnen till luft, mark och vatten. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att de som hanterar kemikalierna gör det på ett säkert sätt för att undvika skador.

Man klottersanerar tåg

I uppdragsavtalen för MTR Tunnelbanan och MTR Pendeltågen ställs krav på oss när det gäller kemikalier och vi rapporterar årligen data om vår kemikalieförbrukning till Trafikförvaltningen.

För att undvika att farliga kemikalier kommer in i verksamheten kontrollerar vi alltid, innan inköp av nya produkter, att de inte omfattas av lagkrav eller förbuds-listor som exempelvis Region Stockholms utfasningslista för miljö-och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter. Under 2020 har arbetet fortsatt för att uppnå målet att samtliga kemikalier som innehåller ämnen som finns på utfasningslistan ska vara ersatta i verksamheten senast 2025. Inom lokalvård och klottersanering har man redan kommit långt när det gäller utfasningen. Förändringar av inköpsprocessen har också medfört att det har blivit lättare att beställa rätt från standardsortimentet.

Både inom tunnelbanan och pendeltågen genomför vi daglig stationsstädning med enbart joniserat vatten, vilket har många fördelar. Städningen blir mer effektiv, arbetsmiljön blir bättre och det är naturligtvis bra för miljön att undvika kemikalier i de fall det är möjligt. Dessutom innebär det färre transporter och mindre avfall. Joniserat vatten används också vid rengöring av frontrutor på fordon. För att minska mängden saneringsvatten som rinner ner i marken använder vi inom tunnelbanan ångmaskiner för tvätt av vissa ytor istället för att tvätta med högtryck.

Vi arbetar ständigt med att hitta alternativa metoder och mer miljöanpassade kemikalier för klottersanering och vi utvecklar våra metoder för att skapa best practice. Ett exempel på detta är att vi, istället för att klottersanera med hjälp av kemikalier, arbetar med glasslip och foliering då det är möjligt.

Senast uppdaterad: 2021-06-29