Hållbar leverantörskedja

För oss är det viktigt att vi inte bara tar ansvar för det som ryms inom den egna verksamheten, utan ställer även krav på att våra leverantörer och underleverantörer håller tillräckligt hög kvalitet på sitt hållbarhetsarbete. Vi samarbetar med våra leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sin miljöprestanda.

Man drar boggi

Våra leverantörer tillhandahåller tjänster och produkter av väldigt skilda slag såsom tåg, uniformer, kemikalier, avfallshantering, fastighetsunderhåll och konsulttjänster, bara för att nämna några. De varierar också i storlek från ett fåtal anställda till tusentals anställda, vilket såklart ställer olika krav och möjligheter på uppföljning.

Inom ramen för verksamhetsledningssystemet, Global Compact och riktlinjer från den globala MTR-koncernen ställer vi krav på leverantörer och underentreprenörer inom främst områdena för kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Alla leverantörer ska följa vår Code of Conduct, som bygger på FN Global Compacts tio principer med krav på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi samarbetar med våra leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sin miljöprestanda.

Vi utvärderar våra viktigaste leverantörer internt för att årligen ta fram individuella leverantörsuppföljningsplaner där vi bland annat följer upp miljökrav och att de följer vår Code of Conduct. Vi delar in våra leverantörer i kategorierna A, B, C och D där våra viktigaste leverantörer kategoriseras som A och B-leverantörer. Under 2020 har samtliga av våra 54 A och B-leverantörer utvärderats.

Senast uppdaterad: 2021-06-29