Hållbarhetsredovisning 2018

MTR har sedan 2016 valt att enbart publicera hållbarhetsredovisningen online. Att trycka upp pappersversioner ser vi som en onödig miljöpåverkan när de allra flesta ändå väljer att söka efter information från internet. Vi ser också att det är lättare att hitta just den information som du är intresserad av genom att använda sökfunktionen online istället för att bläddra i en tryckt skrift. Vår hållbarhetsredovisning har en bred målgrupp och vänder sig till alla som har intresse av att få mer information om vår verksamhet och hur vi arbetar med hållbarhet. Det innebär såklart en utmaning i och med att olika intressenter har olika behov och krav på information men vi tror och hoppas att denna redovisning genom sitt format och innehåll tillgodoser dessa behov. Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hållbarhetsredovisning så tar vi gärna emot dessa. Mejla i så fall direkt till vår Hållbarhetschef Fredrik Gustafsson.

Har du några frågor kring redovisningen

Mejla vår Hållbarhetschef Fredrik Gustafsson

fredrik.gustafsson@mtr.se