Hållbarhetsarbetet motiverar hela vår organisation

Grundmotivet till vårt hållbarhetsarbete är tydligt och starkt. När våra resenärer känner sig trygga och nöjda väljer fler att resa kollektivt vilket bidrar till minskad klimatpåverkan.

VD Henrik Dahlin

 När vi summerar vårt år har organisationen även under 2021 testats hårt av pandemin, framför allt på grund av höga sjuktal. Vår trafikstart av Mälartåg påverkades negativt och det blev tufft även för vår verksamhet i tunnelbanan och pendeltågen. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som har slitit hårt så att vi kunnat köra full trafik genom hela pandemin, det är oerhört imponerande. Under 2021 gläds vi också åt fler avgångar och destinationer för MTRX (punktligast på sträckan Stockholm–Göteborg för femte året i rad). Vi välkomnade 350 nya kollegor när vi tog över driften av Mälartåg och slog rekord i antalsökande till lokförarutbildningen. Vi har även lyckats nå andra högt uppställda mål, som att vi enbart använt 100% förnybart bränsle för vår ersättningstrafik.

Under året har vi ytterligare höjt våra ambitioner i klimatarbetet och som första företag i tågtransportsektorn åtagit oss att sätta mål för koldioxidutsläpp enligt SBTi (Science Based Target initiative). För oss är det ett sätt att bidra till att etablera nya målbilder och gå först i ledet för ett offensivt klimatarbete.

Jag vill också lyfta vårt deltagande i Järvaveckan. Det är en viktig tid på året för oss. Vi har varit med sedan starten 2016 och har även i år haft många givande samtal om trygghet, inkluderande rekrytering och jobb. När vi som bransch fortsätter att ta marknadsandelar från bilen och flyget behöver vi ha de bästa medarbetarna även framåt. Därför är vår yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker viktig. 2022 blir det äntligen en fysisk mötesplats igen och personliga möten med potentiella nya medarbetare.

Med vår storlek och vårt genomslag i samhället är det vår uppgift att fortsätta göra allt vi kan för att fler ska välja att resa hållbart – men också fortsätta att utmana oss själva inom ekologisk och social hållbarhet.

 

Henrik Dahlin, VD MTR NORDIC AB

Senast uppdaterad: 2022-06-21