Hållbarhetsåret 2021

sträck-lyssning

Hör om vårt hållbarhetsarbete - ljudboken "Här för att aldrig stanna"

Nu finns vår hållbarhetsredovisning som ljudbok. För dig som gillar hållbart resande, lyssna på "Här för att aldrig stanna" där ljudböcker finns, eller lyssna här!

Hållbarhetsåret i sammanfattning

MTR Mälartåg rullade igång

Under 2020 vann MTR en upphandling där Mälardalstrafik har gett oss i uppdrag att köra Mälartågs trafik och utföra dess fordons- och depåunderhåll. För oss innebär det naturligtvis ett mycket stort ansvar att se till att invånare och besökare fortsättningsvis kan lita på transporterna i regionen.  Läs mer om arbetet inför driftstarten den 12 december 2021 HÄR.

Två år som utmanat oss i grunden

Vår mission är att sätta samhället i rullning. Under de senaste två åren av covid-19 har den kanske betytt mer än någonsin tidigare. För oss och för vår omvärld. Det har varit tydligt hur många som är beroende av oss, och att vi måste göra allt för att upprätthålla en fungerande trafik. Många delar av vår verksamhet har blivit utmanade, även våra resenärer. Läs mer om vår verksmhet under Covid-19 HÄR.

Järvaveckan - för inkludering

Stiftelsen The Global Village ligger bakom Järvaveckan och arbetar för ökad inkludering i alla delar av samhället genom att främja öppenhet och dialoger mellan samhällsaktörer. Läs mer om inkludering och vårt arbete kopplat till Järvaveckan HÄR.

Senast uppdaterad: 2022-07-05