Hållbarhetsåret 2020

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på MTR Nordic. Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. För oss är det viktigt med ett transparent hållbarhetsarbete som bygger på engagemang och samverkan såväl internt som externt.

MTR Pendel i solnedgång

2020 har varit speciellt, annorlunda och utmanande. Under många år har ökat resande med spårbunden trafik varit en stark trend i samhället, men allt förändrades i rask takt när covid-19 drog fram över världen. För oss på MTR Nordic fick begreppet hållbarhet nya dimensioner – och nya utmaningar. Vi behövde förändra och anpassa vår verksamhet efter den nya situationen för att kunna möta samhällets behov, regeringens restriktioner samt våra intressenters förväntningar.

Pandemin förändrade fullständigt förutsättningarna för vårt hållbarhetsarbete och hela koncernen, såväl för MTRX som för vår verksamhet i kollektivtrafiken. Vårt absolut viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är att få fler att resa med oss istället för med bil och flyg, men nu har vi istället tvingats uppmana våra resenärer att undvika att resa. I kollektivtrafiken blev vårt viktigaste uppdrag att säkerställa en så robust trafik som möjligt för de som verkligen var tvungna att resa med oss. Vi utökade antalet avgångar och andelen långa tåg samtidigt som vi hade en rekordhög punktlighet vilket gjorde att vi lyckades möta de nya utmaningarna på ett mycket bra sätt.

För MTRX blev den största utmaningen att se till att resenärerna som behövde resa hade möjlighet att hålla avstånd till varandra för att förhindra smittspridning. Det lyckades vi med genom att bland annat skapa ett system där det fanns ett ledigt säte bredvid varje bokad sittplats. Vi ökade även vårt fokus på trygghet och säkerhet under resandet med MTRX och kollektivtrafiken.

Parallellt med pandemin väntar klimatutmaningarna. Det kommer en tid när pandemin är över och då krävs det att vi återigen fokuserar på ett ökat kollektivt resande och minskat bilåkande. Även om vi kommer att se en minskad arbetspendling och färre affärsresor framöver, till följd av att fler arbetar hemifrån och har möten över länk, så behöver andelen som reser spårbundet och kollektivt öka om vi ska kunna nå de globala och nationella klimatmålen.

Senast uppdaterad: 2021-06-29