Främja mångfald

Eftersom MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare har vi ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till social hållbarhet i de samhällen där vi verkar. För oss handlar social hållbarhet både om ett internt arbete för ökad jämställdhet och mångfald men också att på olika sätt bidra till ökad integration, mångfald och trygghet i de samhällen vi verkar.

Medarbetare MTR

 Mångfald är en tillgång och som arbetsgivare vet vi, av egen erfarenhet, att en inkluderande arbetsplats präglad av mångfald skapar en mängd positiva effekter till exempel ökar det vår kreativitet, innovationskraft och förmåga till ständig utveckling. som att arbetsklimatet blir mer positivt samt att vi som organisation blir mer kreativ, bättre på innovation och på att lösa uppgifter. Ett företag med mångfald på alla nivåer inkluderar fler perspektiv i sitt beslutfattande, även på ett strategiskt plan.Och genom att våra anställda speglar våra resenärer medför det också att vi på ett enklare sätt kan kommunicera med resenärerna för att bättre förstå deras olika behov.

Senast uppdaterad: 2021-06-30