Framgång och genomslag genom samhälls- och arbetsgivaransvar

Ingen gör ett bra jobb utan att känna sig trygg, säker och välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Vi behöver skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering och kränkande särbehandling men präglad av mångfald, kompetens, goda anställningsförhållanden och möjligheter att utvecklas.

Utan ett medarbetarengagemang byggt på grunderna ovan  kan vi inte uppnå våra mål som verksamhet – och inte heller hävda att vi tar vårt ansvar som arbetsgivare. Vi klarar många av dessa delar bra, men på ett område har vi mer att göra och det gäller mångfalden i våra ledningsgrupper. Vi ser att vi kan ha stort positivt genomslag även utanför MTR:s kärnverksamhet. Till exempel genom att vi engagerar oss lokalt där vi är verksamma, som vårt långvariga deltagande i Järvaveckan, eller när vi ställer krav på våra leverantörers ansvarstagande som arbetsgivare.

Senast uppdaterad: 2023-06-30