Effektivt resande

Stockholmsregionen växer och i takt med det ställs nya krav på kollektivtrafiken. För att klara en ökad urbanisering och minska belastningen på miljön krävs ett resande som är attraktivt och som utgår ifrån resenärerna och deras behov.

Kvinna resande med barnvagn

Den 2 november 2009 tog vi över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL och sedan dess har vi breddat verksamheten till att totalt omfatta sex bolag med över 5 000 medarbetare. Under resan har vi arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på tunnelbanan och pendeltåget i Stockholmsregionen och på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTRX.

För att lyckas med vårt uppdrag har vi fokuserat på att leverera en trafik som  är punktlig, tillgänglig och säker. Därtill har vi satsat mycket på att utveckla vår kundserviceorganisation och arbetat hårt för att säkra rena och trygga miljöer. 

Kundnöjdhet
Vid en summering av den övergripande kundnöjdhe­ten 2019 kan vi konstatera att majoriteten tyckte att vi gjorde ett bra jobb, vilket är glädjande. På grund av smittspridningsrisken för covid-19 genomfördes inga mätningar efter mars 2020. Mätningar för pendeltågen som genomfördes mellan januari och mars påvisade en ökad kundnöjdhet med ett resultat på 79 procent, från 73 procent för helår 2019. Mätningar mellan januari och mars som genomfördes för tunnelbanan påvisade en fortsatt stabil och relativt hög kundnöjdhet på 85 pro­cent, med en ökning med 82 procent för helår 2019.

Senast uppdaterad: 2021-06-30