Att bli det enkla valet

Stockholmsregionen växer och i takt med det ställs nya krav på kollektivtrafiken. För att klara en ökad urbanisering och minska belastningen på miljön krävs ett resande som är attraktivt och som utgår ifrån resenärerna och deras behov.

attraktiva tjänster

Det viktigaste måttet på om vi lyckas är enkelt och tydligt: Hur nöjda är våra resenärer? Svaret är att vi lyckas väl inom flera viktiga aspekter, trots ett år präglat av pandemin. Vägen dit har stavats intern och extern samverkan samt kontinuerlig styrning och uppföljning mot tydliga KPI:er.

För tunnelbanan har vi under året till exempel levererat vår näst högsta punktlighet sedan MTR tog över 2009 och MTRX erbjuder det punktligaste alternativet mellan Stockholm och Göteborg. Det sätter också ribban för vårt fortsatta arbete med pendeltågen och vårt nya ansvar för Mälartåg. Att bli ett enkelt val för våra resenärer kräver fortsatt fokus varje dag, av hela vår organisation.

Senast uppdaterad: 2022-06-21