Trafikledare

I rollen som Trafikledare är det huvudsakliga ansvarsområdet att övervaka och kontrollera driften för att säkerhetsställa säker, effektiv och tillförlitlig service dygnet runt. I arbetet anpassar och justerar man tidtabeller för att klara förändringar som hänger samman med oförutsedda händelser.

Trafikledaren vidtar de mest effektiva åtgärderna för att minimera avbrottstiden i enlighet med gällande regler. Trafikledaren kommunicerar med andra trafikledningscentraler, entreprenörer samt vid trafikinformatörens frånvaro med alla berörda avdelningar.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Övervakning av trafik och system
  • Hantera avvikelser i trafiken
  • Hantera störningar, organisera insatser
  • Hantera och anpassa trafikflöden under rådande omständigheter
  • Kontakt med externa parter så som räddningstjänst, polis, resenärer etc.

Senast uppdaterad: 2018-11-30