Trafikinformatör

I rollen som trafikinformatör ansvarar man för att korrekt och relevant trafikinformation levereras till resenärer, andra berörda avdelningar i företaget samt till externa parter som andra trafikentreprenörer eller trafikredaktioner på radio/TV.

I arbetet som Trafikinformatör ingår ett nära samarbete med trafikledarna som övervakar trafiken. Trafikinformatörerna deltar ofta i projekt och andra utvecklingsaktiviteter eftersom de arbetar tvärfunktionellt med en förståelse för verksamheten inom både Trafik och Station.

Trafikinformatörer är operativa specialister som arbetar på Trafikledningscentralerna i Gullmarsplan, Liljeholmen respektive Västra skogen. Som trafikinformatör tillhör man avdelningen Trafikinformation som idag består av ca 20 medarbetare.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Leverera relevant trafikinformation till berörda parter
  • Hantera störningsmeddelanden genom flera kanaler

Senast uppdaterad: 2018-11-30