Tågteknikern Andreas

En av de som bidrar till att pendeltågstrafiken rullar varje dag är tågteknikern Andreas Nilsson. Som tågtekniker arbetar Andreas med att reparera, utföra service och underhåll och felsöka fordonen som kommer in till pendeltågsdepån. Trots att Andreas har arbetat på depån i mer än åtta år är han yngst och den av tågteknikerna som varit där kortast tid.

Andreas, tågtekniker

Hur kommer det sig att du började som tågtekniker inom pendeltågstrafiken?

 När jag gick gymnasiet blev jag tipsad om ett sommarjobb, av min släkting som jobbar här på Älvsjödepån. Jag tyckte om sommarjobbet och efter det kom jag tillbaka och arbetade extra på skolloven. När jag var färdig med gymnasiet ville jag tillbaka till pendeltågen och fick tillfälle att gå en intern utbildning till reparatör/tågtekniker.

Den första tiden arbetade Andreas endast med de gamla fordonen av typen X10, som inte längre finns kvar i pendeltågstrafiken. Idag är det pendeltåg av typerna X60, X60A och X60B som Andreas och hans kollegor på de tre pendeltågsdepåerna arbetar med.

Vad är det bästa med att arbeta som tågtekniker?
– Det är en bra arbetsplats och det finns hela tiden mycket nytt jag kan lära mig. Jag har många kollegor med lång erfarenhet och mycket kunskap som jag får ta del av. Till exempel går jag just nu vissa dagar som lärling med felsökare för att lära mig mer om det.

Han fortsätter: 
Sen passar det mig att arbeta i skift. Jag jobbar dagtid i treskift, vilket innebär att jag första veckan jobbar måndag–fredag, andra veckan måndag–söndag och tredje veckan är jag ledig.

Har du något favoritmoment?
Det roligaste tycker jag är att arbeta med den nyaste fordonstypen X60B. Dels för att det fortfarande är lite nytt och dels för att det är mer mekaniskt underhåll på de nya fordonen. Jag har alltid gillat att skruva och tycker det är kul att meka och byta komponenter.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?
De vanligaste uppgifterna jag har är att utföra förebyggande underhåll och service på fordonen. Det går att jämföra med service på en bil och kan till exempelvis handla om att göra kontroller och byta olja eller belägg.

Stort behov av tågtekniker i framtiden – MTR Yrkeshögskola startar utbildning
Trots att Andreas har arbetat i mer än åtta år som tågtekniker på Älvsjödepån är han yngst och den av tågteknikerna som varit där kortast tid. Inom några år kommer många av hans kollegor att gå i pension och ett stort behov av fler tågtekniker på alla tre pendeltågsdepåer i Stockholmsområdet väntar.

För att möta det stora behovet av tågtekniker inom såväl pendeltågen som tunnelbanans verksamhet, startar MTR Yrkeshögskola den första tågteknikerutbildningen i Stockholm. Utbildningen är baserad på både teoretiska och praktiska moment och gör studenterna redo att möta arbetslivet direkt efter examen. Utbildningen startar i augusti 2019 och ansökan öppnar i februari.

Senast uppdaterad: 2020-05-28