Tågtekniker

I rollen som Reparatör ingår felsökning, reparation, samt akut och förebyggande underhåll av tunnelbanevagnar. Detta innebär arbeten med såväl digitalteknik som elektronik och mekanik. I övrigt kan arbeten som exempelvis rangering, vagnstädning och iordningställande av tåg förekomma.

Senast uppdaterad: 2019-11-22