Verksamhetsutvecklare

Tågbranschen är i ett spännande skede där tekniken och digitaliseringen snabbt går framåt. Om du som vi gillar att jobba med konkreta förbättringar som får stor påverkan både för människorna omkring oss och för en hållbar klimatutveckling, är du varmt välkommen till oss! Vi har tjänster som passar både nyutexaminerade ingenjörer och dig som har mycket erfarenhet.

I rollen som Verksamhetsutvecklare har du en central roll i att driva utvecklingsarbeten inom MTR. Du arbetar med att identifiera, analysera och genomföra åtgärder av våra utvecklingsområden som röra allt från processer, arbetsmetodik, verktyg och systemutnyttjande.

Du arbetar bland annat med att:

  • Initiera, driva och deltaga i förbättringsprojekt inom MTR.
  • Löpande följa upp och utvärdera MTRs KPIer och nyckeltal samt genomföra verksamhetsanalyser och föreslå åtgärder för effektiviseringar samt resultatförbättringar, inom både underhåll- och supportverksamheter.
  • Framtagning av material till avtalad rapportering till Trafikförvaltningen (TF), ägare, samt övriga intressenter.
  • Bistå chefer inom den operativa verksamheten samt ledningsgrupp med analyser, beslutsunderlag och presentationsmaterial vid behov.
  • Medverka till att uppfylla avtal mot TF genom att arbeta mot uppställda mål avseende säkerhet, kostnadseffektivitet, operationell prestation, kund- och medarbetarnöjdhet i enlighet med VMV, vår vision, mission och värderingar.
  • Verka som stöd till och coacha chefer och medarbetare inom MTR avseende verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Senast uppdaterad: 2022-11-15