En "perfect match" för ingenjören Anna

Anna sökte sig till MTR eftersom hon vill arbeta för ett hållbart samhälle och samtidigt både använda sig av och lära sig nya saker inom sitt expertisområde. Det blev en ”perfect match”, helt enkelt. Här berättar hon om sitt arbete på MTR Tech.

Anna, teknisk specialist och ingenjör

Vad innebär ditt jobb som teknisk specialist?
Jag jobbar på MTR Tech som är ett helägt dotterbolag till MTR Nordic och är Sveriges näst största underhållsbolag. Vårt största uppdrag innefattar att driva tunnelbanans sex depåer och förvalta, utveckla och underhålla tunnelbanans 497 fordon. Jag arbetar i ett team som ansvarar för förvaltningen av fordonen och min roll är teknisk specialist inom området ILS, vilket står för Integrated Logistic Support. Jobbet går ut på att hitta lösningar som över tid säkerställer att våra fordon i tunnelbanan är tillgängliga när de behövs, till lägsta möjliga kostnad. Livscykelperspektivet är mycket centralt i ILS-arbetet. Arbetet kräver en hel del teknisk kännedom om vagnarna och innebär en stor mängd analysarbete av driftserfarenheter, felutfall och kostnader. Just nu fokuserar jag på ett mycket intressant projekt som syftar till att säkra livslängden för tunnelbanans mest använda fordon, C20.


Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är utmanande och lärorikt. Just att arbeta med att genomföra detaljerade analyser och samtidigt se till helhetsbilden för att kunna presentera ett väl underbyggt beslutsunderlag. Genom att fatta rätt beslut kan vi på MTR se till att tågen kommer i tid och att det inte kostar mer än nödvändigt. På så vis blir det mer attraktivt att åka kollektivt och fler väljer det framför att ta bilen. Därigenom har mitt arbete på MTR en tydlig koppling till en av våra absolut viktigaste samhällsfrågor i dag – klimatfrågan. Det är därför jag brinner för att utveckla kollektivtrafiken. Sedan har jag världens bästa kollegor som tillsammans besitter en otrolig stor kompetens och erfarenhet.      


Vad har du jobbat med tidigare och vad har du för utbildning i grunden?
Tidigare var jag anställd på ett mindre konsultbolag inom området analytisk Life Cycle Management - med fokus på att hitta den optimala balansen mellan driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad i stora komplexa tekniska system. Där arbetade jag med några av nordens största fordonsupphandlingar inom tunnelbana och spårvagn. Ett av de mest intressanta projekten var förstås upphandlingen av Stockholms nya fordon till tunnelbanan, C30. Jag är civilingenjör, inom Teknisk Fysik från KTH. Jag läste en inriktning inom tillämpad matematik.  


Varför sökte du dig till den här tjänsten på MTR?
Jag vill använda mina kunskaper och erfarenheter till att arbeta för ett hållbart samhälle samtidigt som jag vill ha utmaningar och lära mig nya saker. Därför blev MTR en ”perfect match” för mig.

Senast uppdaterad: 2018-11-19