HR Business Partner

I denna roll innefattas arbetsområden som arbetsrättsfrågor, förhandlingar gällande organisationsförändringar samt arbete med kompetenskartläggning och kulturutveckling.

I rollen som HR Business Partner finns ett naturligt samarbete med ansvarig för kompetensutveckling för både chef och medarbetare. Utöver det finns ett ansvarför lönerevisioner för hela bolaget inklusive utveckling av befintlig process, utbildning och handledning av chefer. I detta ingår också arbete med vår långsiktiga lönestrategi och lönekartläggningar.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Driva och utveckla HR funktionen i ett förändringsarbete
  • Leda och följa upp processer ute i organisationen
  • Vara med och förändra kulturen inom MTR

Senast uppdaterad: 2017-07-24