Controllern Fredrik

Fredrik anställdes som tunneltågförare 1998 och blev så småningom personalledare, biträdande enhetschef, enhetschef och arbetsledare på Grön linje. 2010 började han jobba som verksamhetscontroller och efter något år gick han över till trafikplaneringen.

fredrik

Vad fick dig att söka dig till trafikplaneringen?
Arbetsbelastningen som enhetschef hade varit tung fram tills dess att en ny organisation med arbetsledare hade kommit igång i slutet av 2010. Jag gillar högt tempo, men efter ett tag blev det för mycket och jag hade svårt att stå kvar på samma plats och tänka om inför förändringar. När tjänsten som verksamhetscontroller utlystes sökte jag mig vidare, dessutom gillar jag helt enkelt att fördjupa mig i saker. Att få ett problem presenterat – och lösa det.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Planeringsdelen av tjänsten går ut på att planera den trafik vi kör, planera för större och mindre trafikförändringar, att analysera nuvarande trafik och säkerställa att vi planerar en trafik som är både punktlig, säker och ekonomisk.  Controllerdelen av tjänsten går ut på att kontrollera beställningen och säkerställa att vi alltid vet vilken trafik som är beställd och att den planerade trafiken följer beställningen.

Vad tycker du om att jobba på MTR?
Jag gillar att det är ett högt tempo, det är alltid något som är på gång. MTR har högt i tak, är det någon som är missnöjd finns det utrymme att förmedla det. Jag är stolt över att jobba inom tunnelbanan, att vara en liten del av det nav som driver ”blodådern” i Stockholm, det är stort. Att jag hamnade inom kollektivtrafiken var kanske inte så förvånande, min farfar var lokförare, mamma bussförare, min far har både varit bussförare, personalchef på tunnelbanan och säkerhetssamordnare inom både tunnelbanan och busstrafiken. Sedan körde min tvillingbror också tunnelbana en period samtidigt som jag.

Vad är roligast med ditt arbete?
När man löser problem – och kommer fram till den bästa lösningen, det är alltid tillfredsställande. På trafikplaneringen får man en annan insyn i verksamheten och kan vara med och förändra. Någonstans har man väl en tro på sig själv, att man kan bidra med någonting. På planeringen är det mer ”skarpt läge” än när jag var verksamhetscontroller eftersom man planerar något som ska ske, istället för tittar på det som har skett.

Och vad är mest utmanande?
Samma – det vill säga att finna den bästa lösningen. Det är både utmanande och tillfredsställande att göra det. Du ska till exempel planera så att det körs så få långa tåg som möjligt efter ett visst klockslag för att undvika ett överutbud av vagnar och hitta en lösning som blir ekonomiskt hållbar, att planera trafik handlar i slutändan om ekonomi. Just nu jobbar vi med att planera trafiken inför sommaren och vintern – nästa år. Vi måste hela tiden hitta nya trafiklösningar och säkerställa att vi planerat tillräckligt med trafik vid exempelvis stora helger eller evenemang. Och så för vi en löpande dialog med Trafikförvaltningen, det är de som beställer trafiken. Det är ständig förändring – och det skulle vara jättetråkigt annars. Vi måste hela tiden ta ställning till nya tankar och idéer.

Senast uppdaterad: 2019-08-17