Frågor och svar

Har du en fråga om inte finns svar på så är kan du mejla den till oss på malartag@mtr.se..

Vad omfattar uppdraget som MTR tilldelats?
MTR har fått förtroendet att ta över driften av Mälartåg (trafiksystemen som drivits som Mälartåg och Upptåget slås samman). Det innebär att MTR kommer ansvara för trafikdrift, trafikledning, fordonsunderhåll samt ersättningstrafik.

 Vad innebär det temporära avtalet?
Det temporära avtalet innebär att resenärerna inte står utan trafik efter den 12 december i år. För att resenärer och medarbetare inte ska bli drabbade av den juridiska processen kopplat till att upphandligen av Mälartågsuppdraget har överklagats, har Mälardalstrafik tecknat avtal med MTR för nuvarande Mälartågslinjer.  Avtalet gäller i minst 2 år, och vi fortsätter med förberedelsearbetet som planerat.

När ska MTR börja köra Mälartåg?
Trafikstarten sker den 12 december 2021 och den 12 juni 2022 är det start för Upptåget.

Innebär det här något nytt för Mälartåg, utöver att det blir en ny aktör som driver verksamheten?
En viktig skillnad mot hur trafiken bedrivs inom Mälartåg idag är att det nya kontraktet är en sammanslagning av två trafiksystem. Vi ser mycket positivt med det: Det innebär en möjligheter till samordning och integration, vilket gynnar resenären (sammanslagningen sker i juni 2022).  Vi kommer också att göra fordonsunderhållet i egen regi.

 Hur ser kollektivavtalet ut för MTR Mälartåg?
Den 24 september har ett nytt kollektivavtal tecknats för MTR Mälartågs medarbetare.

Med hänsyn till de behov som verksamheten har och med målsättningen att forma en attraktiv arbetsplats innehåller det nya kollektivavtalet bra villkor inom en rad viktiga områden som löner, slopad kvartstid, tillägg, fridagar, föräldraledighet och semester.

Kommer MTR behålla dagens stationeringsorter?
Ja, MTR kommer behålla de stationeringsorter som idag används av befintliga operatörer. Däremot utgår Hagalund och slås ihop med Stockholm C. 

Om du är intresserad av en tjänst på MTR Mälartåg men tackade nej till en övergång i maj finns det fortfarande möjlighet att bli en del av den här spännande resan. Om du har några funderingar, frågor eller bara vill anmäla ditt intresse får du jättegärna kontakta Christoffer Thulin, HR Business Partner, på telefonnummer 072-980 29 18 eller mailadressen christoffer.thulin@mtr.se.

Har du en fråga om inte finns svar på så är kan du mejla den till oss på malartag@mtr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-12-02