Tävla om en plats i vårt summer internship!

Stockholm

Vi erbjuder summer internship hos oss på MTR Nordic Group till sommaren 2021. Ett antal studenter kommer att få möjligheten att omsätta teori från studierna i praktiken i en verksamhet där du gör skillnad på riktigt. Var med och utveckla framtidens hållbara samhällen med kollektivtrafiken i centrum - tävla om en plats på vårt internship program genom att registrera dig via länken nedan!

Som tävlande om en plats i vårt internship program kommer du få genomföra ett antal tester. Utifrån ditt resultat på de olika testerna sammanställs sedan en slutpoäng. Kandidater med högst resultat kommer därefter att tas vidare i uttagningen till vårt internship program. 

We are offering summer internships here at MTR Nordic Group for the summer of 2021. A number of students will get the opportunity to put theory into practice in a business where you make a real difference. Participate in developing the sustainable society of the future. By registering via the link below you are participating in and competing for a place on our internship program.

As a competitor you will be able to perform a number of tests. A final score is then compiled based on your results on the various tests. Candidates with the highest results will then be selected in the selection for our internship program.

Detta erbjuder vi:

  • Du kommer få pröva på varierande arbetsuppgifter inom bl.a. verksamhetsutveckling, planering, kvalité och miljö m.m.
  • En insikt i våra olika verksamheter genom ett introduktionsprogram innehållande bl.a. studiebesök. 
  • Möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken i en av Stockholms mest spännande miljöer.
  • Vara delaktig i MTRs framtida utveckling och strategiarbete framåt. 
  • Delta i projekt inom våra olika verksamheter.  
This is what we offer:
  • You will get to try out different tasks within business development, planning, quality and environment, etc.
  • An insight into our various businesses through an introductory program containing, among other things, study.
  • The opportunity to put your theoretical knowledge into practice in one of Stockholm's most exciting environments.
  • Participate in MTR's future development and strategy work going forward.
  • Participate in projects within our various operations.

Såhär ställer du upp i tävlingen:

Registrera en användare på vår hemsida genom att klicka på Ansök nedan. Du kommer då få besvara ett antal frågor om dig själv och din utbildning. Testerna kommer därefter att skickas ut till dig och vi ser gärna att du besvarar dessa senast fredag 18 december. 

Vid frågor angående vårt summer internship vänligen skicka ett mail till ingenjor@mtr.se.

Here's how to enter the competition:

Register a user on our website by clicking Apply below. You will then be able to answer a number of questions about yourself and your education. The tests will then be sent to you and we look forward to answering you by Friday, December 18.

If you have any questions about our summer internship please send an email to ingenjor@mtr.se

Lycka till!

Good luck!

 

Publicerad: 2020-11-20