Summer internship 2023

Stockholm

Arbetsuppgifter

Vill du göra skillnad i människors vardag och samhället omkring oss?
Då tror vi att Summer Internship på MTR Nordic sommaren 2023 är något för dig! Ett antal studenter kommer att få möjlighet att omsätta teori till praktik i en verksamhet där du gör skillnad på riktigt. Var med och utveckla framtidens hållbara samhällen med kollektivtrafiken i centrum. Är du redo att hoppa på tåget och bli en av oss under nästa sommar? Välkommen in med din ansökan via länken nedan!

Do you want to make a difference in the everyday lives of people and the society around us?
In that case we believe that a Summer Internship at MTR Nordic, the summer of 2023 is something for you! A number of students will have the opportunity to put theory into practice in a business where you make a real difference. Participate in developing the sustainable society of the future with public transportation in the center. Are you ready to hop on the train and become one of us the next summer? Welcome with your application via the link below!

Kvalifikationer

Detta erbjuder vi:
Du kommer få pröva på varierande arbetsuppgifter inom exempelvis verksamhetsutveckling, planering, kvalité och miljö m.m.
En insikt i våra olika verksamheter genom ett introduktionsprogram innehållande bl.a. studiebesök.
Möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken i en av Stockholms mest spännande miljöer.
Vara delaktig i MTRs framtida utveckling och strategiarbete framåt.
Delta i projekt inom våra olika verksamheter.

Som Stockholms tredje största privata arbetsgivare kan vi erbjuda en stor bredd av möjligheter. Följande exempel på vad våra tidigare Summer Interns har studerat inom kan ge en fingervisning om vad vi kan erbjuda:
Maskiningenjör
Transport
Elektroteknik
Mjukvaru- och systemutvecklare
Hållbarhet
Ekonomi
Kommunikation

This is what we offer:
You will get to try out various tasks in, for example, business development, planning, quality and environment, etc.
An insight into our various businesses through an introductory program containing e.g. study visits.
The opportunity to put your theoretical knowledge into practice in one of Stockholm's most exciting environments.
Participate in MTR's future development and strategy work going forward.
Participate in projects within our various operations.

As Stockholm's third largest private employer, we can offer a wide range of oppotunities. The following examples of what our previous Summer Interns have studied can give a clue as to what we can offer:
Mechanical engineering
Transport
Electrical engineering
Software and system developers
Sustainability
Economics
Communication

Ingen erfarenhet krävs

Övrigt

Med oss på MTR gör du skillnad i människors vardag och för samhället omkring oss. Vi utmanar gamla sanningar och hittar nya lösningar för att utveckla oss själva och de samhällen där vi finns. Det har gjort oss till ett av världens ledande tågbolag. Våra värderingar är den röda tråden i vårt dagliga arbete: utmärkt service, ömsesidig respekt, ständig utveckling och mätbara resultat. De hjälper oss att skapa säkra resor, nöjda kunder och medarbetare som trivs. Vi är ett stort bolag vilket ger dig ett brett nätverk och möjligheter att utvecklas.

Kom och utvecklas med och hos oss!
Välkommen in med din ansökan via vår hemsida genom att svara på några frågor och bifoga ditt CV. Vi önskar inget personligt brev och har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Urval och intervju sker löpande. Som en del av ansökningsprocessen använder vi oss av urvalstester, vi ser gärna att du besvarar dessa senast tisdagen 20 december.

Vid frågor angående vårt Summer Internship vänligen maila till ingenjor@mtr.se.

With us at MTR, you make a difference in people's everyday lives and for the society around us. We challenge old truths and find new solutions to develop ourselves and the societies in which we live. This has made us one of the world's leading train companies. Our values are the common thread in our daily work: excellent service, mutual respect, constant development and measurable results. They help us create safe travel, satisfied customers and employees who thrive. We are a large company, which gives you a wide network and the opportunity to develop.

Come and develop with us!
Welcome with your application via our website by answering some questions and attaching your CV. We do not want a personal letter and do not have the opportunity to receive applications by e-mail. Selection and interviews take place on an ongoing basis. As part of the application process, we use selection tests, we are happy to see that you answer these no later than Thuesday, December 20.
If you have any questions regarding our Summer Internship please send an email to ingenjor@mtr.se

Om MTR

MTR är en av världens främsta operatörer för järnvägsbunden trafik och har sin bas i Hongkong. I Sverige är vi över 6200 kollegor som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, snabbtåget MTRX mellan Göteborg och Stockholm, fordonsunderhållsbolaget MTR Tech och MTR Facility Management, samt även Mälartåg. Vårt uppdrag är att underlätta människors vardag och länka samman och utveckla hållbara samhällen.
För mer information om MTR besök www.mtrnordic.se.

MTR is one of the world's leading operators of rail traffic and has its base in Hong Kong. In Sweden, we are over 6,200 colleagues who operate the metro and commuter trains in Stockholm, the high-speed train MTRX between Gothenburg and Stockholm, the vehicle maintenance company MTR Tech, MTR Facility Management, and also the operation and maintenance of Mälar trains. Our mission is to facilitate people's everyday lives and link together and develop sustainable societies.
For more information about MTR please visit www.mtrnordic.se.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid

Ansökan

Ansök senast: 2022-12-18
Referensnummer: C112577

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 10

Kontakt

Kontaktpersoner

Publicerad: 2022-11-15