Främja mångfald

Eftersom MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare har vi ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till social hållbarhet i de samhällen där vi verkar. För oss handlar social hållbarhet både om ett internt arbete för ökad jämställdhet och mångfald men också att på olika sätt bidra till ökad integration, mångfald och trygghet i de samhällen vi verkar.

Mångfald är en tillgång och som arbetsgivare vet vi, av egen erfarenhet, att en inkluderande arbetsplats präglad av mångfald skapar en mängd positiva effekter till exempel ökar det vår kreativitet, innovationskraft och förmåga till ständig utveckling. som att arbetsklimatet blir mer positivt samt att vi som organisation blir mer kreativ, bättre på innovation och på att lösa uppgifter. Genom att våra anställda speglar våra resenärer medför det också att vi på ett enklare sätt kan kommunicera med resenärerna för att bättre förstå deras olika behov.

Inom MTR finns medarbetare från minst 100 nationaliteter vilket är något vi är stolta över och som vi vill ta till vara på. För att tydliggöra detta har operativ personal valet att få landsflaggor på sina namnskyltar som visar vilka språk de behärskar. Möjligheten till detta kom in som ett förbättringsförslag från en av våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 2021-06-29