Effektivt resande

Stockholmsregionen växer och i takt med det ställs nya krav på kollektivtrafiken. För att klara en ökad urbanisering och minska belastningen på miljön krävs ett resande som är attraktivt och som utgår ifrån resenärerna och deras behov.

Den 2 november 2009 tog vi över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL och sedan dess har vi breddat verksamheten till att totalt omfatta fem bolag med drygt 5 300. Under resan har vi arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på tunnelbanan och pendeltåget i Stockholmsregionen och på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTR Express.

"Redan från start har MTR haft som ambition att visa att det går att bedriva tågverksamhet på ett sätt som är nytt för branschen. Och trots att vi ständigt ställts inför nya utmaningar har vi samma drivkraft – att med resenären i fokus bli en tågoperatör i världsklass." Mark Jensen, vd MTR Nordic.

För att lyckas med vårt uppdrag har vi fokuserat på att leverera en trafik som  är punktlig, tillgänglig och säker. Därtill har vi satsat mycket på att utveckla vår kundserviceorganisation och arbetat hårt för att säkra rena och trygga miljöer. 

Kundnöjdhet
Vid en summering av den övergripande kundnöjdheten 2019 kan vi konstatera att majoriteten tycker att vi gör ett bra jobb, vilket är glädjande. Störst utveckling har skett på pendeltågen där kundnöjdheten ökat från 63 procent 2018 till 73 procent 2019. För tunnelbanan minskade nöjdheten något, från 86 till 82 procent, vilket delvis beror på de avstängningar för renoveringar och byggprojekt som skett under året. För MTRX har kundnöjdheten ökat stadigt för varje år och under 2019 nådde vi höga 92 procent. Att vi har nöjda kunder är något som visas genom att vi sedan 2016 har utsetts till att ha Sveriges nöjdaste kunder inom persontransporter för tåg enligt Svenskt Kvalitetsindex.

 Nöjda kunder mtrx

 Svenskt Kvalitetsindex har tilldelat MTRX utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29